logo_Veduna
  O katedri VEDUNA
  Predstavitev katedre
Dr. Mira Omerzel - Mirit
Pranojedstvo in pranični zvok
Razmišljanja
 
Dejavnosti katedre
  Delavnice in tečaji
Program / Termini
Izkustva tečajnikov

Novosti
Aktualni dogodki
Minuli dogodki (Facebook)

  Knjige in zgoščenke
  Knjige
Zgoščenke
Naročila

  Donacije
  Nagovor
Čemu in kako
Donatorstvo


  Ansambel Vedun
  Predstavitev
Ustvarjalna izkaznica
Nosilci zvoka

 
Knjige in zgoščenke

 

Znižali smo cene nekaterih knjig in zgoščenk. Nove cene so:

 • Brezmejne pojoče vezi telesa in duha mehiških Majev: 15€
 • Zvočne podobe prebujene ljubezni: 17€
 • Slovansko in staroslovensko zvočno predivo: 15€
 • Slovanski melos v zvočnih podobah sveta: 15€
 • Blagozvočje grškega buzukija ...: 10€"
 • Zvočne podobe sveta in slovenske duše ...: 10€
 • - - - - - - - - - - - - - - - - -

  DVE ZGOŠČENKI
  ansambla VEDUN

  SLOVANSKO IN STAROSLOVENSKO ZVOCNO PREDIVOSLOVANSKO IN STAROSLOVENSKO ZVOČNO PREDIVO

  Video predstavitev
  Naročilo zgoščenke


  SLOVANSKI MELOS V ZVOCNIH PODOBAH SVETASLOVANSKI MELOS V ZVOČNIH PODOBAH SVETA

  Video predstavitev
  Naročilo zgoščenke
  - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Zgoščenka
  ansambla VEDUN.

  Blagozvocje grškega buzukija...
  Video predstavitev
  Naročilo zgoščenke
  - - - - - - - - - - - - - - - - -

  DVD
  ansambla VEDUN.

  Zvocne podobe sveta in slovenske duše...
  Video predstavitev DVD-ja.
  Naročilo DVD-ja
  - - - - - - - - - - - - - - - - -

  KNJIGA
  dr. Mire Omerzel - Mirit
  POTOVANJE NA VRH SVETE GORE - Pravljica o življenjskem iskanju in prebujanju


  Potovanje na vrh Svete gore
  Video predstavitev knjige.
  Naročilo knjige
  - - - - - - - - - - - - - - - - -

  KNJIGA
  dr. Mire Omerzel - Mirit
  BREZMEJNE POJOČE VEZI TELESA IN DUHA MEHIŠKIH MAJEV


  KOZMIČNA TELEPATIJA - knjiga - BREZMEJNE POJOČE VEZI TELESA IN DUHA MEHIŠKIH MAJEV - dr. Mira Omerzel - Mirit
  Video predstavitev knjige.
  Naročilo knjige
  - - - - - - - - - - - - - - - - -

  KNJIGA
  dr. Mire Omerzel - Mirit
  ZVOČNE PODOBE PREBUJENE LJUBEZNI.


  Zvocne podobe prebujene ljubezni
  Video predstavitev knjige.
  Naročilo knjige
  - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Knjižica in dvojna zgoščenka dr.Mire Omerzel - Mirit in ansambla Vedun.

  Vilinska nit zvocne preje
  Naročilo
  - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Oglejte si tudi ostale zgoščenke ansambla VEDUN

  Knjige in zgošcenke - Vedun

   

   

  VEDUNA KOZMIČNA ZVOČNO-ENERGIJSKA KIRURGIJA
  IN STAROSLOVENSKI TROJAK

  KAKŠNE KIRURGIJE SO TO IN KDO JIH IZVAJA?

  Živimo v času vse hitrejšega in tudi nepredvidljivega spreminjanja. Vsi hlastamo za mirom ter za spoznanji, kako in kaj spremeniti, da nam bi življenje steklo lahkotnejše in bi dosegli srečo, zdravje, harmonijo in blagostanje. Toda vse to so iskali tudi že mnogi, ki so živeli pred nami, predvsem pa že pred stoletji in celo tisočletji živeči modreci različnih kultur. Izoblikovali so različna znanja, tehnike, pomagala in orodja, ki pa smo jih žal v zadnjih stoletjih »modernizacije« pozabili ali nepremišljeno zavrgli, čeprav bi enako kot predhodnikom tudi nam vsa ta znanja in dosežki lahko s pridom služila. V svoji biti nismo kaj dosti drugačni od tistih, ki so živeli pred nami. ZAKONITOSTI BIVANJA SO POVSOD IN V VSEH ČASIH V SVOJEM BISTVU ENAKA ter dokaj nespremenljiva.

  Kozmično-zemeljske zakonitosti so trajne, večne. Mirit kot PIONIRKA ETNO-ARHEO-MEDICINSKE MUZIKOLOGIJE doma in v svetu ter kot pionirka RAZISKOVANJA MOČI ZVOKA, pa tudi duhovna učiteljica in svobodna raziskovalka, po babicah in družinski dediščini pa vidka in zdravilka, že desetletja predstavlja ljudem zanimiva in dragocena starosvetna izročila različnih kultur, povezuje teoretična in praktična znanja, znanost in duhovnost, umetniška in zdraviteljska orodja ter duhovno dediščino minulih dob v enovito modrost in (so)bivanje: v znanje preteklosti za sedanjost in prihodnost. Za boljši jutri!

   

  Mirit in Tine izvajata kozmično zvočno-energijsko kirurgijo s trojakom (Dao Yah, 2017)

  V Veduna zvočno-energijski kirurgiji skupaj s sinom Tinetom Omerzel Terlepom, sicer tudi diplomiranim inženirjem in prav tako glasbenim terapevtom ter medijem za prevajanje življenjske energije, oživljata tudi starodavne metode urejanja in (samo)zdravljenja: sem sodi tudi čudežna KOZMIČNA KIRURGIJA, kakršno še vedno prakticirajo na primer v Braziliji in na Filipinih, v Tibetu, v Avstraliji in tudi v Evropi. Semkaj spada tudi urejanje s  staroslovenskim TROJAKOM, ki je TRANSFORMATOR ŽIVLJENJSKE ENERGIJE. Trojak je Mirit javnosti prvič predstavila februarja 2017 v Cankarjevem domu (na festivalu DAO YAH).

  Izjemne ter v svetu zelo redke (TROPLASTNE) KOZMIČNE ZVOČNO-ENERGIJSKE KIRURGIJE DUHA – TELESA IN IZVORNE INTELIGENCE (kot tudi edinstvene kirurgije s trojakom) izvajata s sinom Tinetom ob podpori urejajočih zvokov glasbenih-terapevtov (Vedunine terapevtske šole) in ansambla Vedun. Oba kot medija prevajata Univerzalno življenjsko energijo v snovni svet, ki jo dandanes prepoznava tudi sodobna astrofizika in kvantna mehanika. Za ljudi kanalizirata frekvenčno-zvočne vibracijske darove, ki jih ljudje za ravnovesje potrebujejo. Te prejemata iz Vira življenja, od Univerzalne Inteligence ali Vsezavesti, iz »kozmične juhe« ‒ to je iz neslišnega vseprisotnega energijskega Polja, iz neslišne simfonije frekvenc vesolja in Zemlje. Odvisni smo od tega težko zaznavnega frekvenčno(zvočno)-vibracijskega Polja, ki nas oblikuje in napaja, nam daje moč, nas ureja ter vzdržuje oziroma uglašuje. Ta nevidna in nekrvava »kirurgija« je nepriučljiva. Njena čudežna tehnika in moč je stara kot človeštvo. Za njo si izbran. Zgodi se, ko so zanjo vzpostavljeni pogoji. Dandanes jo opravljajo le še redki izbranci predvsem v Braziliji in na Filipinih, v domorodni Avstraliji, med Tibetanci, pa tudi v Evropi. Tudi Mirit in njen sin Tine sta raziskovala med naštetimi kulturami in sodelovala v tamkajšnjih kirurgijah. Danes jih opravljata samostojno in na svoj način − z energijo zvoka in kozmičnimi entitetami oziroma ustvarjalnimi silami (energijami).


  Ansambel Vedun (Festival Dao Yah, 2017)


  UČINKOVANJE VEDUNA KOZMIČNE ZVOČNO-ENERGIJSKE KIRURGIJE

  UNIVERZALNA ENERGIJA ŽIVLJENJA vse od Prapoka in nastanka vesolja dalje brez prestanka valuje skozi čas in prostor ter nešteta vesolja, pa skozi naše vesolje in osončje, ter napaja in oblikuje nešteto pojavnih oblik in vsa živa bitja na Zemlji. Vendar pri Veduna troedini kozmični energijsko-zvočni kirurgiji kakršnakoli pomagala (razen zvoka) tudi niso potrebna. Trojak je sicer zanimiv prikaz iznajdljivosti naših prednikov, hkrati potrjuje, da je ENERGIJSKO UREJANJE ZNANO ŽE VEKOVE. V tej kirurgiji se srečata prvobitna urejenost in trenutna razglašenost. Infuzija življenjske energije v snovni svet je za človeka in naravo blagodejna in nujna. Brez nje ni življenja.

  Kozmično življenjsko energijo,
  v kateri vsi dobesedno plavamo, je želel zajeti in »ujeti« s pomočjo zapletenih naprav za dobrobit človeštva tudi fizik NIKOLA TESLA. Vendar ga je zaustavila pridobitniška logika časa. V različnih kulturah so to prvinsko energijsko pulziranje (Prasevanje, Prazvok), ki vse od prvih impulzov pojavnega sveta še vedno valujejo skozi nešteta vesolja in vse življenjske oblike, imenovali tudi božanski brezmejni Ocean. OCEAN ZAVESTI. IZVOR ALI VIR. PRAPOČELO. In še dandanes prav vse soniha ali odzvanja v frekvenčno-zvočnem Univerzumu, v nevidnem valovanju prvinske življenjske energije, ki omogoča življenje. Pritajene kozmične vibracije življenja in stvarjenskih sil še vedno valujejo in »odmevajo« v vsem obstoječem. V vsakem bitju. Vsakdo jih potrebuje. Brez njih je telo mrtvo. To nihanje (zvok) lahko celo izslišimo! Tudi svetloba je v svoji biti zvok in hkrati prvobitna energija Stvarjenja. Govorimo o svetlobi ali energiji zvočnega valovanja; o zvoku svetlobe.

  V Veduna trojni kirurgiji s trojakom ali brez njega se ŠIRI TUDI ČLOVEKOVA ZAVEST, ki nato ve, vidi, sliši in prepoznava mnogo več kot običajna (ozka) zavest. Preurejanje se odvija na vseh ravneh bitja. Energija rok, energija misli in zvoka medijev (ali pa trojak) učinkujejo na vse. Tudi na tiste, ki so le v bližini. Vendar je učinek vsake kirurgije odvisen v prvi vrsti OD PREVODNOSTI ZDRAVILCA, ki deluje s trojakom, pa seveda tudi OD ODPRTOSTI ZDRAVLJENCA. Prisotnost blagodejnega podpirajočega zvoka pa še dodatno poveča pretočnost in moč zdravilnih rok in misli.

  Kozmicna zvocno-energijska kirurgija
  TROJNA (KOZMIČNA/ENERGIJSKA/FREKVENČNO−ZVOČNA) KIRURGIJA − s trojakom ali brez − v fizični svet dodaja torej Univerzalno življenjsko energijo in RAZGRAJUJE RAZGLAŠENO. Brez nje ni življenja niti harmonije v fizičnem svetu. Povezovanje ali sozvenenje z energijami življenja je močno in učinkovito orodje (samo)urejanja in uravnovešanja: le-to poteka vedno le v smeri izboljšav, iz neravnovesja V RAVNOVESJE, iz bolnega v zdravo (kolikor je to mogoče) … O tej troedini celovitosti šepetajo modrosti davne preteklosti in prebujene duše vseh časov, vse bolj pa tudi najnovejša fizikalna in astronomska znanost.

  Veduna trojna kirurgija ali prenos tega dragocenega in pomembnega eliksirja življenja se ODVIJA NA VSEH RAVNEH TELESA IN DUHA TER RAZGRAJUJE ČUSTVENO−MISELNE IN ENERGIJSKE BLOKADE, posledično pa ureja in KREPI TUDI FIZIČNO TELO, ODSTRANJUJE RUŠILNE UČINKE STRESA in nemira, širi zavest ter pospešuje duhovno rast. Deluje preventivno, krepčilno in urejajoče. Omogoča pa tudi prejemanje vse bolj JASNIH MISLI, UVIDOV in vizij za vsakodnevno življenje. Ob njej se razširja in krepi tudi bogata USTVARJALNOST. Ne more pa nadomestiti zdravniške pomoči in operacij, če so te potrebne.


  ENERGIJSKO UREJANJE POD STAROSLOVENSKIM TROJAKOM

  Mirit in njen sin Tine oživljata tudi učinkovite starodavne zdravilne tehnike, tudi slovanske in staroslovenske, med katere sodi tudi urejanje pod trojakom. In te tehnike niso nič manj zanimive in uspešne kot kitajska medicina ali ayurveda. Preverile so jih v našem prostoru kot tudi na drugih celinah neštete generacije vidcev in zdravilcev, zato so tudi dokaj dovršene in uspešne.

   

  Trojak (2017)

  Staroslovenski TROJAK je preprosta in zanimiva naprava iz zahodne Slovenije za prevajanje kozmične ali Univerzalne življenjske energije v fizični svet. Informacije in načrt zanj je pred II. svetovno vojno zabeležil raziskovalec Pavle Medvešček Klančar (repliko pa je izdelal Peter Mignozzi). Trojak je preprosta, a učinkovita napravica, ki pomaga zdravilcu pri prevajanju življenjske energije v fizični svet in v telesa bolnih. Je svojevrsten transformator življenjske energije, ki služi zdravilcu za pomoč pri urejanju, zdravljenju in celo iskanju izgubljenega … S pomočjo trojaka zdravilec ENERGIJE HITREJE PREVAJA in jih predaja naprej, jih zgoščuje in tudi pospešeno usmerja PRVOBITNO ENERGIJO ŽIVLJENJA na telesne in duhovne ravni.

  Trojak je silno enostavno in učinkovito orodje naših prednikov za hitro prevajanje frekvenčno-energijskih valovanj Kozmične življenjske energije v 3-dimenzionalni svet. Pod trojakom, pod rokami ali v delovanju na daljavo (brez dotika) se odvija POSPEŠENO (SAMO)UREJANJE IN (SAMO)ZDRAVLJENJE.

  OBIČAJNO SE NA VEDUNINIH ČETRTKIH IZVAJA KOZMIČNA KIRURGIJA BREZ TROJAKA. DELO S TROJAKOM JE NAMENJENO ZA POSEBNE PRILIKE.

  NE POZABITE NA BELA OBLAČILA, TOPLE PODLOGE IN COPATE TER ODEJE ALI SPALNE VREČE ZA LEŽANJE, KI JIH POTREBUJETE NA TEČAJIH.
  ZA KIRURGIJO NISO POTREBNE PREDHODNE PRIJAVE.

  STAROSLOVENSKO ZDRAVLJENJE S TROJAKOM.

  MIRINA IN TINETOVA OSEBNA IZKUŠNJA IN POT NA RAVEN MEDIJA KOZMIČNE KIRURGIJE.

  Ansambel VEDUN - 2017  O trojaku

  O trojaku in njegovi uporabi je bil posnet kratek film z naslovom "Staroslovenski trojak", ki si ga lahko ogledate na YouTube kanalu katedre Veduna.


  ~~~ VTISI IN IZKUŠNJE UDELEŽENCEV ~~~

  Od leta 2013 se zdravim zaradi raka prostate. Po operaciji sem do danes dobival razne injekcije in tablete. Vse to mi je že jemalo voljo, dokler se letos maja nisem začel udeleževati Zvočne kirurgije. Zadnji klinični pregledi so pokazali zelo dobro zdravstveno stanje, tako da je še zravnik rekel, da sem prvi, kateremu se je stanje pri tej bolezni tako izboljšalo. Tudi pritisk se je umiril, tako da mi ni treba jemati več tablet.

  Zelo sem hvaležen Dr. Mirit in Ing. Tinetu in celotnemu ansamblu Vedun, da sem spoznal nekaj novega, čeprav pozno in me to tudi zdravi. Dobil sem tudi odpor do mesa. Ne jem ga več, čeprav imam doma malo problemov.

  Kupil sem tudi knjigo Dr.Mirit in šele sedaj vidim, kako veliko delo je naredila (potovanja, pisanje, razni nastopi in drugo).
  Komaj čakam naslednje srečanje.

  Karel  Zdravo,

  nekaj občutkov o tem kako sem doživela zdravljenje s trojakom;
  - ker sem ležala v bližini trojaka se je čutila močno energija trojaka v prostor,  dogajanje pa se je začelo s kašljem in razbijanjem srca.

  Pod trojakom mi je naprej postalo vroče v zgornjem delu telesa (od pasu navzgor), srce mi je začelo močno biti. Žebelj je bil usmerjen na področje pleksusa, tam sem čutila močno širjenje energije v krogu in sicer od prsnega koša pa vse do medenice (celotno trebušno votlino). V tem delu sem tudi čutila "breztelesnost" in tudi širjenje v prostor (kot da nimam fizičnega telesa-fizično sem čutila samo dele, ki so se dotikali podlage - glava in ramena, ter noge).

  Ko se je žebelj premaknil na rodila sem čutila usmeritev energije navpično navzdol (tako, kot bi bila usmerjena v točno določeno točko).

  Energija je tekla tudi po zgornjem delu telesa, čutila pa sem jo predvsem v rokah.

  Kasneje sem začutila val energije v noge in sicer do kolen. Ko je bil žebelj premaknjen na kolena je bil še en takšen val energije v stopala. V stopalih sem čutila dogajanje (kot tok in kot žarenje stopal), čeprav niso bila topla.

  Po trojaku sem bila zelo utrujena, vendar sem se naslednje jutro zbudila spočita, jasnih misli in polna energije. Tudi potrebe po hrani ni bilo. Ker sem bila cel dan aktivna je popoldan nastopila utrujenost in tudi "naveličanost". Želela sem si miru. V naslednjih dnevih sem čtutila predvsem notranji mir.

  Pozdrav,
  Natalija  Iskreno sem hvaležna za včerajšnjo terapijo s trojakom. Pomagalo mi je, kašljanja je manj in je bolj zrelo, tudi občutki zagrenjenosti in depresije, ki so bili prisotni ves teden, so potihnili (na iniciaciji Laboda mi je bilo zelo težko, kašljala sem, glava me je bolela, sploh nisem mogla poslušati, kaj Mirit govori).

  Hvala tudi Mirit, da sem lahko povedala, kaj mi je ležalo na duši, in da me nisi sodila. Nisem sicer čisto poravnana z vsem, kar si mi povedala, vse mi še ni čisto jasno, a se bo menda že izkristaliziralo v naslednjih tednih/mesecih/letih. Korab je sicer imel nekaj upora proti temu, kar si mi povedala (češ, saj to sem ti tudi jaz rekel, češ da on razmišlja odprto in s svojo pametjo itd.), ampak jaz sem se odločila, da bom zaupala Mirit. Za zdaj lahko samo zaupam, da je prav tako, kot je.

  Verjetno gre zahvala kirurgijam in resonanci tudi za to, da je Kalin ta virus mnogo lažje prenesel kot njegovi sošolci, Kalin je samo malo kašljal in mu je teklo iz nosa, drugače je bil živahen kot običajno, medtem ko so nekateri imeli vročino cel teden. 

  Še enkrat hvala in vse dobro vam želim, 
  Andra  Pozdravljena,

  na dan kirurgije s trojakom sem bila dobre volje, in le-ta se je stopnjevala čez dan oziroma vse bližje trojaku. Tokrat si nisem delala pritiska da moram "pod njuno" pod trojak, ampak sem prepustila kaj bo, pa bo.

  Na sami kirurgiji sem tokrat bila izbrana, da se lahko uležem pod trojak. Občutki radosti so se stopnjevali, čutila sem močan pretok energije po celem telesu, vendar zelo prijetno, tako da mi je občasno šlo tudi na smeh. Sam žebelj trojaka sem občutila kot da je zapičen direktno v srce - to je ostalo celo kirurgijo, tudi ko več nisem ležala pod trojakom, energije so tekle naprej.

  Med drugim se je zdravila moja huda poškodba na križu, namreč sem 14 dni prej hudo padla s konja - tako, da celo hodit nisem mogla nekaj časa, in tudi do zdaj sem dnevno občutila bolečine in trdoto. Zdaj pa že po eni terapiji s trojakom mi je bolečina in trdota že na kirurgiji sami izginila in od takrat več nimam težav :)

  Zdaj ko pomislim na poškodovana mesta, sem opazila, da tudi nimam več bolečine v ramenu... katere sem imela zdaj že skoraj 4 leta, ki so bile tudi posledice hude poškodbe.
  Po sami kirurgiji se mi je tudi dogajalo, da sem potrebovala veliko manj spanca kot poprej, vendar pa sem imela čez dan nekoliko manj energije oziroma sem občutila nekakšno zaustavljenost. So se pa tudi preizkušnje v naslednjih dneh vse odvile pozitivno oziroma s srečnim koncem, četudi se je vmes kaj zataknilo sem uspela težave razgraditi in dan se je končal radostno.

  hvala, hvala, hvala,
  objem,
  Mirna  Moja doživljanja in vtisi zdravljenja pod Trojakom

  Začelo se je s plesom energije po telesu. Energija je švigala sem ter tja kot ujeta v telesu in kot da bi plesala divji ples. Potem je prišlo močno podrhtavanje srca. Sledilo je podrhtavanje grla oz občutek gorečega grla. Sledila je močna bolečina oz pritisk na jajčnikih, intenzivneje na desnem jajčniku. Občutek je bil, kot da poteka operacija, kjer bodo notranji šivi. In kot da je prisoten top predmet. Vmes me je tudi zbadalo po komolcu, roki, podplatu.
  Toplota je prišla do kolen, naprej so bile noge hladne. Bila je prisotna tudi izmenjava toplega in hladnega. Energija je švigala tudi po rokah. Sprva so roke samo bile, potem pa so bile nabite z energijo. Občutek je bil, da bi takrat lahko premikala gore.
  Čutila sem neko linijo, ki sem jo prekinimo občutila od zadnjega dela glave preko maternice in notranjega dela jajčnika po desni nogi navzdol do podplata. Čutila se je samo s spodnjega dela telesa, ko sem ležala.

  To so moji občutki in vtisi s prvega zdravljenja pod Trojakom.

  Želim vam lep vikend.

  Objem,
  Simona

   

  Kozmicna zvocno-energijska kirurgija


  o straneh / Katedra Veduna © 2007