logo_Veduna
  O katedri VEDUNA
  Predstavitev katedre
Dr. Mira Omerzel - Mirit
Pranojedstvo in pranični zvok
Razmišljanja
 
Dejavnosti katedre
  Delavnice in tečaji
Program / Termini
Izkustva tečajnikov

Novosti
Aktualni dogodki
Minuli dogodki (Facebook)

  Knjige in zgoščenke
  Knjige
Zgoščenke
Naročila

  Donacije
  Nagovor
Anketa
Donatorstvo
Obrazec (MS Word)
Obrazec (PDF)


  Ansambel Vedun
  Predstavitev
Ustvarjalna izkaznica
Nosilci zvoka
-->
 
Knjige in zgoščenke

 

Znižali smo cene nekaterih knjig in zgoščenk. Nove cene so:

 • Brezmejne pojoče vezi telesa in duha mehiških Majev: 15€
 • Zvočne podobe prebujene ljubezni: 17€
 • Slovansko in staroslovensko zvočno predivo: 15€
 • Slovanski melos v zvočnih podobah sveta: 15€
 • Blagozvočje grškega buzukija ...: 10€"
 • Zvočne podobe sveta in slovenske duše ...: 10€
 • - - - - - - - - - - - - - - - - -

  DVE ZGOŠČENKI
  ansambla VEDUN

  SLOVANSKO IN STAROSLOVENSKO ZVOCNO PREDIVOSLOVANSKO IN STAROSLOVENSKO ZVOČNO PREDIVO

  Video predstavitev
  Naročilo zgoščenke


  SLOVANSKI MELOS V ZVOCNIH PODOBAH SVETASLOVANSKI MELOS V ZVOČNIH PODOBAH SVETA

  Video predstavitev
  Naročilo zgoščenke
  - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Zgoščenka
  ansambla VEDUN.

  Blagozvocje grškega buzukija...
  Video predstavitev
  Naročilo zgoščenke
  - - - - - - - - - - - - - - - - -

  DVD
  ansambla VEDUN.

  Zvocne podobe sveta in slovenske duše...
  Video predstavitev DVD-ja.
  Naročilo DVD-ja
  - - - - - - - - - - - - - - - - -

  KNJIGA
  dr. Mire Omerzel - Mirit
  POTOVANJE NA VRH SVETE GORE - Pravljica o življenjskem iskanju in prebujanju


  Potovanje na vrh Svete gore
  Video predstavitev knjige.
  Naročilo knjige
  - - - - - - - - - - - - - - - - -

  KNJIGA
  dr. Mire Omerzel - Mirit
  BREZMEJNE POJOČE VEZI TELESA IN DUHA MEHIŠKIH MAJEV


  KOZMIČNA TELEPATIJA - knjiga - BREZMEJNE POJOČE VEZI TELESA IN DUHA MEHIŠKIH MAJEV - dr. Mira Omerzel - Mirit
  Video predstavitev knjige.
  Naročilo knjige
  - - - - - - - - - - - - - - - - -

  KNJIGA
  dr. Mire Omerzel - Mirit
  ZVOČNE PODOBE PREBUJENE LJUBEZNI.


  Zvocne podobe prebujene ljubezni
  Video predstavitev knjige.
  Naročilo knjige
  - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Knjižica in dvojna zgoščenka dr.Mire Omerzel - Mirit in ansambla Vedun.

  Vilinska nit zvocne preje
  Naročilo
  - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Oglejte si tudi ostale zgoščenke ansambla VEDUN

  Knjige in zgošcenke - Vedun

   

   
  VEDUNA KOZMIČNA ZVOČNO-ENERGIJSKA KIRURGIJA S STAROSLOVENSKIM TROJAKOM

  Veduna kozmična zvočno-energijska kirurgija s trojakom se v letošnjem študijskem letu (2017/2018) izvaja samo individualno, po predhodni prijavi in dogovorjenem terminu. V lanskem letu smo kirurgijo s trojakom izvajali predvsem skupinsko, vendar smo se zaradi občutljivosti te lesene naprave odločili, da bomo kirurgijo pod trojakom v prihodnje izvajali predvsem individualno. Priporočamo, da se pred obiskom individualne terapije pod trojakom udeležite vsaj dveh predhodnih zvočno-energijskih kirurgij, ki vas bodo pripravile za boljši sprejem Univerzalne življenjske energije.

  Živimo v času vse hitrejšega in tudi nepredvidljivega spreminjanja. Vsi hlastamo za mirom ter za uvidi, kako in kaj spremeniti, da nam bi življenje steklo lahkotnejše; da bi dosegli srečo in blagostanje. Toda vse to so iskali tudi že naši predniki, davno pred nami živeči modreci različnih kultur. Izoblikovali so različna znanja, tehnike, pomagala in orodja, ki pa smo jih žal v zadnjih stoletjih »modernizacije« pozabili ali nepremišljeno zavrgli, čeprav bi enako kot predhodnikom tudi nam vsa ta znanja in dosežki s pridom služila. Nismo kaj dosti drugačni od tistih, ki so živeli pred nami, tudi pred stoletji in tisočletji. Zakonitosti bivanja so povsod in v vseh časih v svojem bistvu enaka ter dokaj nespremenljiva. Kozmično-zemeljske zakonitosti so trajne. Mira Omerzel - Mirit, dr. muzikologije in univ. dipl. etnologinja, energijsko-zvočna terapevtska-kirurginja in medij, duhovna učiteljica, svobodna raziskovalka in pisateljica, po babicah pa vidka in zdravilka, že desetletja predstavlja ljudem zanimivo in dragocena starosvetna izročila različnih kultur, povezuje teoretična in praktična znanja, znanost in duhovnost, umetniška in zdraviteljska orodja ter duhovno dediščino minulih dob v enovito modrost (so)bivanja; znanje preteklosti za sedanjost in prihodnost. Za boljši jutri!

   

  Mirit in Tine izvajata kozmično zvočno-energijsko kirurgijo s trojakom (Dao Yah, 2017)

  V Veduna kirurgiji skupaj s sinom Tinetom Omerzel Terlepom, sicer tudi dipl. ing., pa svetovalcem, prav tako glasbenim terapevtom in medijem, ki je podedoval veliko znanja po materi, oživlja tudi učinkovite starodavne metode urejanja in (samo)zdravljenja: sem sodita tudi čudežna kozmična kirurgija, kakršno še vedno prakticirajo npr. v Braziliji in na Filipinih, ter staroslovenski TROJAKtransformator življenjske energije. Mirit je trojak javnosti prvič predstavila februarja 2017 v Cankarjevem domu (na festivalu DAO YAH).

  Izjemne ter v svetu zelo redke (troplastne) kozmične zvočno-energijske kirurgije kot tudi edinstvene kirurgije s trojakom opravljata torej Mirit in Tine ob podpori urejajočih zvokov (akademskih) glasbenikov-terapevtov katedre Veduna in ansambla Vedun (tudi Polone Kuret in Igorja Megliča). Mirit in njen sin Tine sta kozmična kirurga in medija za prevajanje Univerzalne življenjske energije, ki jo dandanes prepoznava tudi sodobna astrofizika in kvantna mehanika, v snovni svet. Za ljudi kanalizirata frekvenčno-zvočne vibracijske darove, ki jih ti za ravnovesje potrebujejo. Te prejemata iz Vira življenja, od Univerzalne Inteligence ali iz »kozmične juhe« ‒ to je iz neslišnega Polja ali iz neslišne simfonije frekvenc. Odvisni smo od te težko zaznavne fizično-vibracijske juhe, saj nas oblikuje in napaja, nam daje moč, nas ureja in vzdržuje oz. uglašuje.
  Vedunine četrte kirurgije v mesecu se bodo odvijale pod trojakom in ob njem. Staroslovenski TROJAK je zanimiva naprava iz zahodne Slovenije za prevajanje kozmične ali Univerzalne življenjske energije v fizični svet. Informacije in načrt zanj je pred II. svetovno vojno zabeležil raziskovalec Pavle Medvešček Klančar (repliko je izdelal Peter Mignozzi).


  Ansambel Vedun (Festival Dao Yah, 2017)

  Straroslovenski trojak je preprosta, a učinkovita napravica, ki pomaga zdravilcu pri prevajanju življenjske energije v fizični svet in telesa bolnih. Je svojevrsten transformator življenjske energije, ki služi zdravilcu kot posebno orodje ali pomoč pri urejanju, zdravljenju ali celo iskanju … S pomočjo trojaka zdravilec hitreje prejema, zgoščuje in tudi pospešeno usmerja prvobitno energijo življenja na telesne in duhovne ravni. Univerzalna energija življenja vse od Velikega poka dalje brez prestanka valuje skozi čas in prostor, nešteta vesolja, skozi naše vesolje in osončje, ter napaja in oblikuje nešteto pojavnih oblik. Srečata se prvobitna urejenost in trenutna razglašenost. Infuzija tovrstnih prvobitnih energij je za človeka in naravo blagodejna in nujna. Kozmično (prabitno) življenjsko energijo je s pomočjo zapletenih naprav želel »ujeti« za dobrobit človeštva tudi fizik Nikola Tesla. Vendar ga je zaustavila pridobitniška logika našega časa. V različnih kulturah so to prvobitno pulziranje ali Prasevanje (Prazvok), ki vse od prvih impulzov pojavnega sveta še vedno valujejo skozi nešteta vesolja imenovali tudi božanski brezmejni Ocean. Ocean Zavesti. Izvor ali Vir. Prapočelo. In še dandanes bivamo in sonihamo v frekvenčno-zvočnem Univerzumu oz. v valovanju prvinske življenjske energije, ki se je sprožilo ob nastanku vesolja, ter omogočilo življenje. In te pritajene kozmične vibracije še vedno valujejo ali »odmevajo« v vsem obstoječem. V vsakem bitju. Vsakdo jih potrebuje. Brez njih je telo mrtvo. Celo slišimo ga! Svetloba pa je tudi zvok in hkrati prvobitna energija Stvarjenja. Govorimo o svetlobi ali energiji zvočnega valovanja; o zvoku svetlobe. O prvobitni energiji življenja.

   

  Trojak (2017)

  Trojak je silno preprosto in učinkovito orodje naših prednikov za hitro prenašanje frekvenčno-energijskih valovanj prvobitne kozmične življenjske energije v 3-dimenzionalni svet. Ob trojaku ali pod njim se odvija pospešeno (samo)urejanje in (samo)zdravljenje. Hkrati pa se razširja tudi človekova zavest, ki nato ve, vidi, sliši in prepozna mnogo več kot običajna (ozka) zavest. Preurejanje se odvija na vseh ravneh bitja. Trojak učinkuje na vse: najmočneje sicer na tiste, ki ležijo pod njim, a deluje tudi na tiste, ki so v njegovi bližini. Vendar je učinek odvisen v prvi vrsti od prevodnosti zdravilca, ki deluje s trojakom, pa seveda tudi od odprtosti zdravljenca. Prisotnost blagodejnega zvoka pa še dodatno poveča moč trojaka.

  Trojna (kozmična/energijska/frekvenčno-zvočna) kirurgija (s trojakom ali brez) prevaja Prabitno oz. prvobitno energijo. Brez nje ni življenja niti harmonije v fizičnem svetu. Sonihanje ali sozvenenje z energijami Prvobitnega pa je seveda najmočnejše in najučinkovitejše orodje (samo)zdravljenja in preoblikovanja: le-to poteka vedno le v smeri izboljšav, iz neravnovesja v ravnovesje, iz bolnega v zdravo O tej troedini celovitosti šepetajo modrosti davne preteklosti in prebujene duše vseh časov, pa tudi najnovejša fizikalna in astronomska znanost (ter Nikola Tesla!). Mirina in Tinetova Veduna kirurgija ali prenos tega dragocenega in pomembnega prabitnega eliksirja življenja se odvija na vseh ravneh telesa in duha ter razgrajuje čustveno-miselne in energijske blokade, posledično pa ureja tudi fizično telo, odstranjuje rušilne učinke stresa in nemira, širi zavest ter pospešuje duhovno rast. Vse to pa omogoča tudi oblikovanje vse bolj jasnih misli ter prejemanje potrebnih uvidov in vizij za vsakodnevno življenje. Širi in krepi pa se tudi ustvarjalnost.

  NE POZABITE NA BELA OBLAČILA, TOPLE PODLOGE IN COPATE TER ODEJE ALI SPALNE VREČE ZA LEŽANJE, KI JIH POTREBUJETE NA TEČAJIH. ZA KIRURGIJO NISO POTREBNE PREDHODNE PRIJAVE, LE ZA KIRURGIJO POD TROJAKOM SO OBVEZNE PRIJAVE; ZA (SAMO)UREJANJE POD TROJAKOM JE POTREBNA PREDHODNA PRIPRAVA NA PRVIH DVEH KIRURGIJAH V MESECU.


  Aktualni letak za kozmično zvočno-energijsko kirurgijo

  STAROSLOVENSKO ZDRAVLJENJE S TROJAKOM.

  MIRINA IN TINETOVA OSEBNA IZKUŠNJA IN POT NA RAVEN MEDIJA KOZMIČNE KIRURGIJE.

  Termini izvajanja kozmično zvočno-energijske kirurgije s trojakom v Ljubljani

  O trojaku

  O trojaku in njegovi uporabi je bil posnet kratek film z naslovom "Staroslovenski trojak", ki si ga lahko ogledate na YouTube kanalu katedre Veduna.


  ~~~ VTISI IN IZKUŠNJE UDELEŽENCEV ~~~

  Zdravo,

  nekaj občutkov o tem kako sem doživela zdravljenje s trojakom;
  - ker sem ležala v bližini trojaka se je čutila močno energija trojaka v prostor,  dogajanje pa se je začelo s kašljem in razbijanjem srca.

  Pod trojakom mi je naprej postalo vroče v zgornjem delu telesa (od pasu navzgor), srce mi je začelo močno biti. Žebelj je bil usmerjen na področje pleksusa, tam sem čutila močno širjenje energije v krogu in sicer od prsnega koša pa vse do medenice (celotno trebušno votlino). V tem delu sem tudi čutila "breztelesnost" in tudi širjenje v prostor (kot da nimam fizičnega telesa-fizično sem čutila samo dele, ki so se dotikali podlage - glava in ramena, ter noge).

  Ko se je žebelj premaknil na rodila sem čutila usmeritev energije navpično navzdol (tako, kot bi bila usmerjena v točno določeno točko).

  Energija je tekla tudi po zgornjem delu telesa, čutila pa sem jo predvsem v rokah.

  Kasneje sem začutila val energije v noge in sicer do kolen. Ko je bil žebelj premaknjen na kolena je bil še en takšen val energije v stopala. V stopalih sem čutila dogajanje (kot tok in kot žarenje stopal), čeprav niso bila topla.

  Po trojaku sem bila zelo utrujena, vendar sem se naslednje jutro zbudila spočita, jasnih misli in polna energije. Tudi potrebe po hrani ni bilo. Ker sem bila cel dan aktivna je popoldan nastopila utrujenost in tudi "naveličanost". Želela sem si miru. V naslednjih dnevih sem čtutila predvsem notranji mir.

  Pozdrav,
  Natalija  Iskreno sem hvaležna za včerajšnjo terapijo s trojakom. Pomagalo mi je, kašljanja je manj in je bolj zrelo, tudi občutki zagrenjenosti in depresije, ki so bili prisotni ves teden, so potihnili (na iniciaciji Laboda mi je bilo zelo težko, kašljala sem, glava me je bolela, sploh nisem mogla poslušati, kaj Mirit govori).

  Hvala tudi Mirit, da sem lahko povedala, kaj mi je ležalo na duši, in da me nisi sodila. Nisem sicer čisto poravnana z vsem, kar si mi povedala, vse mi še ni čisto jasno, a se bo menda že izkristaliziralo v naslednjih tednih/mesecih/letih. Korab je sicer imel nekaj upora proti temu, kar si mi povedala (češ, saj to sem ti tudi jaz rekel, češ da on razmišlja odprto in s svojo pametjo itd.), ampak jaz sem se odločila, da bom zaupala Mirit. Za zdaj lahko samo zaupam, da je prav tako, kot je.

  Verjetno gre zahvala kirurgijam in resonanci tudi za to, da je Kalin ta virus mnogo lažje prenesel kot njegovi sošolci, Kalin je samo malo kašljal in mu je teklo iz nosa, drugače je bil živahen kot običajno, medtem ko so nekateri imeli vročino cel teden. 

  Še enkrat hvala in vse dobro vam želim, 
  Andra  Pozdravljena,

  na dan kirurgije s trojakom sem bila dobre volje, in le-ta se je stopnjevala čez dan oziroma vse bližje trojaku. Tokrat si nisem delala pritiska da moram "pod njuno" pod trojak, ampak sem prepustila kaj bo, pa bo.

  Na sami kirurgiji sem tokrat bila izbrana, da se lahko uležem pod trojak. Občutki radosti so se stopnjevali, čutila sem močan pretok energije po celem telesu, vendar zelo prijetno, tako da mi je občasno šlo tudi na smeh. Sam žebelj trojaka sem občutila kot da je zapičen direktno v srce - to je ostalo celo kirurgijo, tudi ko več nisem ležala pod trojakom, energije so tekle naprej.

  Med drugim se je zdravila moja huda poškodba na križu, namreč sem 14 dni prej hudo padla s konja - tako, da celo hodit nisem mogla nekaj časa, in tudi do zdaj sem dnevno občutila bolečine in trdoto. Zdaj pa že po eni terapiji s trojakom mi je bolečina in trdota že na kirurgiji sami izginila in od takrat več nimam težav :)

  Zdaj ko pomislim na poškodovana mesta, sem opazila, da tudi nimam več bolečine v ramenu... katere sem imela zdaj že skoraj 4 leta, ki so bile tudi posledice hude poškodbe.
  Po sami kirurgiji se mi je tudi dogajalo, da sem potrebovala veliko manj spanca kot poprej, vendar pa sem imela čez dan nekoliko manj energije oziroma sem občutila nekakšno zaustavljenost. So se pa tudi preizkušnje v naslednjih dneh vse odvile pozitivno oziroma s srečnim koncem, četudi se je vmes kaj zataknilo sem uspela težave razgraditi in dan se je končal radostno.

  hvala, hvala, hvala,
  objem,
  Mirna  Moja doživljanja in vtisi zdravljenja pod Trojakom

  Začelo se je s plesom energije po telesu. Energija je švigala sem ter tja kot ujeta v telesu in kot da bi plesala divji ples. Potem je prišlo močno podrhtavanje srca. Sledilo je podrhtavanje grla oz občutek gorečega grla. Sledila je močna bolečina oz pritisk na jajčnikih, intenzivneje na desnem jajčniku. Občutek je bil, kot da poteka operacija, kjer bodo notranji šivi. In kot da je prisoten top predmet. Vmes me je tudi zbadalo po komolcu, roki, podplatu.
  Toplota je prišla do kolen, naprej so bile noge hladne. Bila je prisotna tudi izmenjava toplega in hladnega. Energija je švigala tudi po rokah. Sprva so roke samo bile, potem pa so bile nabite z energijo. Občutek je bil, da bi takrat lahko premikala gore.
  Čutila sem neko linijo, ki sem jo prekinimo občutila od zadnjega dela glave preko maternice in notranjega dela jajčnika po desni nogi navzdol do podplata. Čutila se je samo s spodnjega dela telesa, ko sem ležala.

  To so moji občutki in vtisi s prvega zdravljenja pod Trojakom.

  Želim vam lep vikend.

  Objem,
  Simona


  o straneh / Katedra Veduna © 2007