logo_Veduna
  O katedri VEDUNA
  Predstavitev katedre
Dr. Mira Omerzel - Mirit
Življenje brez običajne hrane (pranojedstvo)
Razmišljanja
 
Dejavnosti katedre
  Delavnice in tečaji
Program / Termini
Izkustva tečajnikov

Novosti
Aktualni dogodki
Minuli dogodki (Facebook)

  Donacije
  Nagovor
Anketa
Donatorstvo
Obrazec (MS Word)
Obrazec (PDF)


  Ansambel Vedun
  Predstavitev
Ustvarjalna izkaznica
Nosilci zvoka
   Dve novi zgoščenki

  Nega glasu in
naravno petje
  Predstavitev
Mojka Žagar
Vtisi udeležencev

 
Knjige in zgoščenke

 

DVE NOVI ZGOŠČENKI
ansambla VEDUN

SLOVANSKO IN STAROSLOVENSKO ZVOCNO PREDIVOSLOVANSKO IN STAROSLOVENSKO ZVOČNO PREDIVO

Video predstavitev
Naročilo zgoščenke


SLOVANSKI MELOS V ZVOCNIH PODOBAH SVETASLOVANSKI MELOS V ZVOČNIH PODOBAH SVETA

Video predstavitev
Naročilo zgoščenke
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zgoščenka
ansambla VEDUN.

Blagozvocje grškega buzukija...
Video predstavitev
Naročilo zgoščenke
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

DVD
ansambla VEDUN.

Zvocne podobe sveta in slovenske duše...
Video predstavitev DVD-ja.
Naročilo DVD-ja
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

KNJIGA
dr. Mire Omerzel - Mirit
POTOVANJE NA VRH SVETE GORE - Pravljica o življenjskem iskanju in prebujanju


Potovanje na vrh Svete gore
Video predstavitev knjige.
Naročilo knjige
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

KNJIGA
dr. Mire Omerzel - Mirit
BREZMEJNE POJOČE VEZI TELESA IN DUHA MEHIŠKIH MAJEV


KOZMIČNA TELEPATIJA - knjiga - BREZMEJNE POJOČE VEZI TELESA IN DUHA MEHIŠKIH MAJEV - dr. Mira Omerzel - Mirit
Video predstavitev knjige.
Naročilo knjige
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

KNJIGA
dr. Mire Omerzel - Mirit
ZVOČNE PODOBE PREBUJENE LJUBEZNI.


Zvocne podobe prebujene ljubezni
Video predstavitev knjige.
Naročilo knjige
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Knjižica in dvojna zgoščenka dr.Mire Omerzel - Mirit in ansambla Vedun.

Vilinska nit zvocne preje
Naročilo
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oglejte si tudi ostale zgoščenke ansambla VEDUN

Knjige in zgošcenke - Vedun

 

 

 

Dr. Mira Omerzel - Mirit

Mira Omerzel – Mirit je univ. dipl. etnologinja in doktorica etno-muzikoloških znanosti, ustanoviteljica (2002) katedre Veduna (Kozmične Univerze duhovnih modrosti) za razvoj zavesti in duhovno samozdravljenje. Je ustanoviteljica, vodja in srce ansambla Vedun (od 1999) - ansambla za transcendentalno izkušnjo zvoka, ki muzicira z glasbili ljudstev sveta, ki so služila ali še služijo za duhovno zdravljenje in širjenje zavesti.

Poleg etnomuzikološkega raziskovanja slovenskih, evropskih in svetovnih glasbil in zvočil se je lotila tudi razkrivanja najgloblje biti zvoka.
Je avtorica številnih etnoloških, etnomuzikoloških, etno-arheo-muzikoloških razprav, člankov, knjig in predavanj, televizijskih in radijskih oddaj in serij, gramofonskih plošč in zgoščenk ter nosilcev zvoka (skupaj z ansamblom Vedun) za duhovno osveščanje in samozdravljenje z zvokom.

Je kozmična telepatka, od leta 2000 živi brez običajne hrane, je torej pranojedka, ki se hrani s kozmično energijo. Odkriva in razvija transcendentalne tehnike slišnega in neslišnega zvoka/vibracij (predvsem Veduna kozmično resonanco, ki je izšla iz tradicionalnega reikija za duhovni razvoj - shiki ryoho ali budistični men-ho ter drugih ezoteričnih tradicij sveta) z »vódenim gibom« in »vódenim zvokom« (onkraj običajnega uma) in je pionirka na tem področju. Za tisk je pripravljeno obsežno delo z naslovom »Kozmična telepatija«.

 

V Himalaji s Tibetankami (blizu McLeod Ganj, Indijska Himalaja, 2002)
Je medij za duhovno zdravljenje oziroma za širjenje zavesti v stiku z Izvorno življenjsko Inteligenco/energijo in vibracijami Mojstrov Učiteljev Univerzuma, ki skoznjo podeljujejo zdravilne frekvence/energije (Milost iz Kozmosa), t.i. Kozmične iniciacije za pomoč pri duhovni preobrazbi in odkrivanju spečih sposobnosti; podeljuje védenje in spoznajo o zvoku, tehnike za samorazvoj in samozdravljenje z zvokom (delavnice Transcendenca zavesti in zvoka) in vsebine delavnic na različne življenjske teme, ki nas žulijo v našem vsakdanu.

 

Drsenje v transcendentalno izkušnjo zvoka (Pula, Hrvaška, 2005)
Svoje etnološko in etnomuzikološko delovanje je povezala tudi z obujanjem duhovnih modrosti sveta. Tako so se rodile tudi številne delavnice (intenzivi) »Živeti nebo ali Kozmos na Zemlji« in devet-dimenzionalno »Šamansko potovanje v Center galaksije, Zemlje in sebe«, ki temeljijo na odkrivanju in obujanju pozabljenih duhovnih modrosti naših prednikov, ki v tem izjemnem času ponovnega prebujanja ponujajo pojasnila, vodila, orodja in odgovore na vprašanja: kako, zakaj, čemu ... ter sodobniku odkrivajo bistvo namena človekovega življenja in iskanja (kdo smo).

Katedra in ansambel sta dobila ime po staroslovenskem in staroslovanskem božanstvu Vedun, ki je zdravil z besedo ali zvokom.

Bibliografija dr. Mire Omerzel - Mirit.


o straneh / Katedra Veduna © 2007