logo_Veduna
  O katedri VEDUNA
  Predstavitev katedre
Dr. Mira Omerzel - Mirit
Življenje brez običajne hrane (pranojedstvo)
Razmišljanja
 
Dejavnosti katedre
  Delavnice in tečaji
Program / Termini
Izkustva tečajnikov

Novosti
Aktualni dogodki
Minuli dogodki (Facebook)

  Knjige in zgoščenke
  Knjige
Zgoščenke
Naročila

  Donacije
  Nagovor
Anketa
Donatorstvo
Obrazec (MS Word)
Obrazec (PDF)


  Ansambel Vedun
  Predstavitev
Ustvarjalna izkaznica
Nosilci zvoka
   Dve novi zgoščenki

  Nega glasu in
naravno petje
  Predstavitev
Mojka Žagar
Vtisi udeležencev

Intenzivi
  Informacije
in prijave
Prijave sprejemamo po elektronski pošti na naslov:

Prijave 

  Kdaj in kje
Vsako drugo soboto v mesecu (razen julija, avgusta in septembra) od 15.30 do 20.00 v PARINAMA centru, Cesta na Brdo 85, Ljubljana.

 

 

Zaradi omejenega števila udeležencev prosimo, da
se prijavite najkasneje do srede pred intenzivom.
V primeru odpovedi udeležbe vas prosimo,
da nas o tem pravočasno obvestite, da lahko vaše mesto ponudimo drugim.

Pridite v lahkih in udobnih belih oblačilih. S seboj obvezno prinesite podloge in odeje za sedenje ali ležanje, očiščene kristale za delo (kamena strela, roza kvarc ali ametist) in majhno daritev - cvet in sadež.

 

Kozmične iniciacije
Maraton prosvetljenja
Veduna Kozmična resonanca
Transcendenca zavesti in zvoka
 
 
     
 

DEVETSTOPENJSKO ŠAMANSKO INICIACIJSKO POTOVANJE SKOZI KOZMIČNE IN ZEMELJSKE PORTALE TER ISKANJE RAVNOVESJA Z ZVOKOM IN MODROSTMI RAZLIČNIH KULTUR

INTENZIVI TEMELJIJO NA DUHOVNIH UČENJIH RAZLIČNIH TRADICIJ IN KULTUR:
1 – Prazgodovinska duhovna modrost na evropskih in slovenskih tleh; 2 – Staroslovanska duhovna dediščina sibirskih šamanov; 3 – Galaktična zavest starih Majev; 4 – Aboridžinski kozmični ustvarjalni ogenj; 5 – Kozmično‑zemeljska vsepovezanost turško‑arabskih dervišev; 6 – Mojstrovanje havajskih ka‑hun; 7 – Cigansko zdravilno kolo; 8 – Nasledstvo legendarne Lemurije in Atlantide; 9 – Pretanjeno zavedanje starovedskega in indoevropskega izročila; 10 – Poklon Soncu in Zemlji severnoameriških Indijancev; 11 – Indonezijsko in polinezijsko nagovarjanje zavesti; 12 – Svetlobno‑zvočni ključi starih Egipčanov; 13 – Gibno‑zvočne igre starih Grkov; 14 – Kozmični skalpel filipinskih in brazilskih kirurgov; 15 – Starosvetna spoznanja Keltov, Slovanov in Staroslovencev


Enoletni cikel sestavljajo mesečni tečaji ali iniciacijska potovanja skozi 9 ravni zavesti in moči preobrazbe ter različne življenjske teme. Mirit predstavlja in oživlja starodavne duhovne modrosti različnih kultur in minulih civilizacij, ki s svojo veličino tudi sodobnikom odstirajo pomembna sporočila za radostnejše in bolj harmonično življenje. Zakonitosti teh učenj in blagostanja so brezčasne ali večne ter v biti povsod in v vseh časih enake. Tudi danes. Mirit, dr. muzikoloških znanosti in dipl. etnologinja, vsako leto (od leta 2000) obišče modre duhovne učitelje in zdravilce različnih kultur. Skupaj z njimi raziskuje in izkuša stoletja ali tisočletja dedovano modrost. Različna znanja povezuje v enovito spiritualno učenje, ki ga tudi dandanašnji človek enako potrebuje kot ljudje v preteklosti. Modri različnih ljudstev so njeno učenje in pisanje (še zlasti knjižno serijo Kozmična telepatija ali modrost onkraj misli in slišnega zvoka preteklosti za prihodnost) označili za sveto in pomembno za naš čas naglih sprememb.

Vabljeni ste na meddimenzionalna potovanja po različnih kulturah in »svetovih« ali ravneh lastne biti, zavesti in resničnosti. Vsepovezana (t. i. devetstopenjska) kozmična zavest na Zemlji omogoča celovito ravnovesje, preseganje siromaštva, uresničevanje želja in potreb. Blagozvočje sozvočja. Z močjo umirjenega in razširjenega uma, razumevanjem bivanjskih zakonitosti ter polnino zavedanja smo učinkovitejši in ustvarjalnejši, predvsem pa srečni in zdravi. Kadar se srečujemo z vsebinami pozabljenih duhovnih učenj – od prazgodovinskih kultur, Velikih Misterijev starega Egipta, starih Majev in Indijancev, izročil Havajcev, Indonezijcev, filipinskih psihičnih ali kozmičnih kirurgov, Aboridžinov, sibirskih šamanov, starih Grkov, Keltov, Ilirov in Slovanov ter Staroslovencev – (vsak mesec je na vrsti vsaj ena izmed njih), se srečujemo tudi sami s seboj, s svojimi še neodkritimi vsebinami, spečimi ali prezrtimi talenti. Na tako imenovanih intenzivih jih ozaveščamo in prebujamo. Vse to tudi zato, da bi lažje razumeli svoje življenjsko poslanstvo, pa tudi slovansko in staroslovensko duhovno dediščino, ki ždi v našem praspominu in čaka, da jo odkrijemo in oživimo. Hkrati pa potujemo po osi zavesti ‒ od fizičnih ravni do najvišjih frekvenc duha ali duše.

 

Mladi šaman z bobnom v prazgodovinski opravi v centru Azije (Tuva, 2008)


Duhovna znanja različnih kultur že tisočletja temeljijo na človekovem neuničljivem hrepenenju duše po popolnosti in dovršenosti ter na legendi o razsvetljeni modrosti bajeslovne Lemurije in Atlantide. Poduk o legendarnih civilizacijah izjemnih duhovnih razsežnosti tvori učenje o popolnosti, ki je večno vodilo, neuničljivi »vilinski« mit ali ključ v iskanju zakonitostih bivanja. Ti večni nauki polno žive predvsem izven religioznih gibanj. Mnoge kulture (še zlasti tiste iz časa pred našim štetjem) so nasledile izjemno modrost o uspešnem ustvarjanju sreče in obilja. V starem veku, ki ni bil teman, je človek zmogel, negoval in cenil ozaveščeno bivanje. Kot pogumni bojevnik je skušal zavestno presegati svoje zamejitve in ovire. Vse to pa zahteva intenzivno delo na sebi, zavestno predanost trenutnosti in življenjskemu dogajanju, pozorno ozaveščeno in resnicoljubno delovanje ter gorečo željo po razširitvi lastnih meja, ki jih človek postavlja v svojem umu; našteto zahteva tudi pogum za odpravljanje izkrivljenih idej in popačenih vzorcev. Z ozaveščanjem in s spreminjanjem odpiramo vrata višjim frekvencam (zvoku) duha oz. novi vstajenjski zavesti razsvetljenega bitja.

Zvok je najstarejše in nepogrešljivo kirurško orodje za vzpostavljanje ravnovesja. Zvočne formule različnih tradicij, iniciacije, kozmično-zemeljski ritmi in pesmi ter izjemna kozmična kirurgija zvoka nam pomagajo razgaljati bit življenjskih sporočil in lekcij, ki jih pravkar živimo. Bolje ko jih razumemo, lažje se spopadamo z življenjskimi ugankami in »težavami«, ki so pravzaprav ključ za potrebno spremembo in duhovno rast.

Starodavni miti in legende v nas prebujajo nadčutno in tiho zavedanje smiselnosti življenja ter nas pazljivo in zanesljivovodijo po poti iskanja Velike Resnice bivanja. Globoko v sebi ravni devetdimenzionalne resničnosti vsi nekako zaznavamo, vsakdo na svoj način, saj bivajo v praspominu duha in tudi v celičnem spominu naših teles. Odkrivanje pomenov starodavnih mitov, legend in duhovnih doktrin ob pomoči tehnologije zvoka onkraj misli, slišnega in materialnega, pa je nenadomestljivo orodje življenja, sreče in zdravega blagostanja.

Na tečajih (intenzivih) za blagozvočje in sozvočje poskrbi ansambel Vedun ‒ Mirit, Mojka in Tine.
Mira Omerzel ‒ Mirit je dr. etnomuzikoloških znanosti, zbiralka in raziskovalka predklasičnih in ljudskih glasbil, začetnica etnoarheomuzikologije na Slovenskem ter pionirka v raziskovanju razsežnosti zvoka, glasbenica in duhovna učiteljica, pisateljica in medij za prenos življenjske energije ter zvočno-energijska terapevtka. Že več kot 40 let raziskuje slovensko, evropsko in svetovno glasbeno in duhovno dediščino. Svoje zvočno poslanstvo (v ansamblu Vedun) opravlja tudi z Mojko Žagar – glasbenico, pedagoginjo in terapevtko nege naravnega in neizumetničenega glasu, ter s sinom Tinetom Omerzelom Terlepom – sicer diplomiranim inženirjem in glasbenikom-terapevtom, trobilcem, pevcem in tolkalistom. Vsi trije so multiinstrumentalisti in pevci. Na odru predstavljajo do 50 glasbil, muzicirajo pa v transcendentalnem stanju zavesti (poltransu), kar je bilo nekdaj cenjena in učinkovita izvajalska praksa. Mirit in glasbeniki ANSAMBLA VEDUN kot zvočni terapevti kanalizirajo t. i. vódeni zvok in njegovo podpirajočo energijo. Da bi postali »to, kar smo« ‒ mojstri življenja. Vabljeni v Vedunove vrste svetlobno‑zvočnih bojevnikov, ki ustvarjajo boljši scenarij za jutri! Resnica je le ena, večna ali brezčasna. Poti do nje pa so nadvse pestre in vabljivo različne.

S SEBOJ VSELEJ PRINESITE MAJHEN DAR (CVET IN SADEŽ – SIMBOL HARMONIJE IN OBILJA) ZA SIMBOLIČNO DARITEV NA SKUPNI OLTAR PREDNIKOV, S ČIMER USIDRUJEMO SVOJE MISLI IN ŽELJE V »POLJE VSEH MOŽNOSTI«. PRIDITE OBLEČENI V BELO IN TAKO PRISPEVAJTE K SKUPINSKI SVEČANOSTI PRERAJANJA. NE POZABITE VZETI S SEBOJ TUDI KRISTALA, KI VAM JE LJUB (NAJBOLJE KVARC), DA VAM BO POMAGAL PRI PRESEGANJU OMEJITEV.

 
     


a) Duhovne tradicije – ključne modrosti intenzivov:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Tematike in vsebine intenzivov:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) MINULI INTENZIVI


b) DEVETSTOPENJSKO ŠAMANSKO INICIACIJSKO POTOVANJE SKOZI KOZMIČNE IN ZEMELJSKE PORTALE TER ISKANJE RAVNOVESJA Z ZVOKOM IN MODROSTMI RAZLIČNIH KULTUR

 

Mirin nasmeh ob kozmičnih zvokih himalajske sklede (Solsticijski obred, Ljubljana, junij 2009)I. PRAZGODOVINSKO EVROPSKO IZROČILO, KULTURA SIBIRSKIH ŠAMANOV IN INDIJANCEV
Kozmično-zemeljska doktrina, pozornost duše na planetarne sanje in prisluškovanje dihanju Neba ter Zemlje

Duhovno ali šamansko potovanje (beseda ša označuje modrost, man pa človeka) se pričenja z razumevanjem človekovega in lastnega inkarnacijskega potovanja ter dogovorov duš. V naši duši biva spomin na planetarne sanje, na Logos Izvorne Misli in življenja. Razvozlavanje ni vedno lahko, vendar nas z magično močjo priteguje v iskanje razumevanja, čemu in zakaj, zakaj prav na takšen način... Intenziv je namenjen prebujanju kozmičnega ognja preobrazbe in energije izvornega impulza Stvarjenja ali prvobitne življenjske energije.

Prazgodovinska modrost na evropskih in slovenskih tleh je mnogo modrejša in pomembnejša, kot želimo priznati. Je ogledalo staroveških subtilnih zaznav o bivanju in iskanju celovitosti bivanja ali enovite zavesti. Prazgodovinsko šamansko potovanje se pričenja v zemeljskih votlinah ali v maternici Zemlje; v globinah človeške zavesti ali podzavesti, v katerih se zrcali kozmično-zemeljska večnost, brezmejnost in nezamejenost človeških sposobnosti in zmožnosti. Ko se človek zavestno poda na pot modrecev in šamanov, se mora najprej povezati z Zemljo. To zavedanje so najdlje v naš čas ohranila indijanska plemena in sibirski šamani. Zato ta 1. tečaj temelji na simboliki tri-glavega zmajevega (ali medvedjega) ključa ‒ ozvezdja Velike Medvedke.

Staroslovanska duhovna dediščina je izjemno pričevalno ogledalo starosvetne modrosti, staroveške in celo prazgodovinske, zrcalo kozmično zemeljske etike in estetike. Starosibirski modreci so prisluškovali dihánju Neba ali podobno kot stari Maji Centru galaksije ter iskali lastno osrediščenost. Vse predolgo prezrta slovanska in indijanska dediščina še vedno pomni univerzalno bit človeškega obstoja in iskanje večne zakonitosti, številne načine in tehnike ter temeljni namen povezovanja z vsemi življenjskimi oblikami na Zemlji in v Kozmosu ‒ smisel mnogodimenzionalne uglašenosti. T.i. 1. in 8. dimenzija sta prenašalki Izvorne Ideje ali Logosa v frekvenčno (zvočno – svetlobno – snovno in nesnovno) valovanje bivanja. Ta raven resničnosti pripada nedoumljivemu ali »božanskemu«, Velikemu Misteriju, prvobitni ideji ali »Velikemu (nevidnemu) Načrtu« življenja. Dotikamo se ju v lastnem centru ali v središču srca in duše (zavesti). Ključna za to pa sta ljubezen in tišina uma v povezavi z dihánjem »odprtega Črnega Neba«, Vira življenja ali Galaktičnega Središča.

II. KAKO PLAVATI S TOKOM ‒ SPOZNANJA INDOEVROPSKEGA IN STAROVEDSKEGA IZROČILA
Misteriji življenja in zvočnega univerzuma v snovnem svetu in naših telesih ter čiščenje travmatičnega celičnega spomina

Bitnost naših življenj je podrejena skupinski zavesti oz. Kozmični ali Galaktični Zavesti večje celote. Namen našega življenja je podrejen Kozmični Volji in zemeljskim planetarnim sanjam, ki so sanje Inteligence vesolja ali Logosa. Usklajenost z njimi omogoča plavanje s tokom ter uglaševanje življenja v nekonfliktno dovršenost, ki terja resonanco naše volje s Kozmično »Voljo« ali Počelom življenja.

Da bi na vseh življenjskih ravneh večdimenzionalnega bitja vzpostavili resonanco ali harmonijo, moramo očistiti celični spomin rušilnih travm in se odpreti odtisom ali zvočnim vibracijam popolnega. Tako vzpostavljamo red v kaosu.V celičnem spominu nosimo spomin na nešteto doživetij (in življenj), na srečne in nesrečne dogodke, na bolečino in radost. Iz te nevidne ravni frekvenčne resničnosti poteka manifestacija v fizičnem svetu, in od tu se oglašajo tudi naši notranji saboterji, to je energijski odtisi misli in čustev, viri nesrečnosti in težav, ki medejo štrene naših namenov in želja. Ne samo v nezavednem, temveč tudi v celičnih spominskih zapisih obstajajo sledi človekovih odzivanj in dejanj, saj se vse odvija po zakonitostih sozvenenja ‒ enako z enakim. Če pestujemo tamkaj žalost in občutke nesrečnosti, bomo ostali nesrečni.

Odkrivanje in razgrajevanje notranjih saboterjev je pomemben del ozaveščanja, ki je nujno za samourejanje, širjenje zavesti in s tem tudi zdravljenje. Na intenziv celičnega čiščenja in osvobajanja družinskih čustveno-miselnih vzorcev bomo povabili »ranjeno dete« (sebe), da razkrije svoje neljube saboterje sreče ter odpravi (boleče) razglašene zapise (čustva in misli, strahove, zamere ...). Ti izvirajo iz davne preteklosti in našega otroštva. Odkrivali bomo psihično dediščino, ki smo jo podedovali v odnosih s starši, sorodniki, vrstniki ... Tako se osvobajamo v nezavednem pogojenih rušilnih ravnanj. Po kozmičnih zakonitostih sozvenenja se znova in znova ponavljajo boleča izkustva, neljube situacije in doživljanja, neuglašeni odnosi ... Takšen je mehanizem prepoznavanja potisnjene bolečine. Ko jo ozavestimo, jo lahko odpustimo iz svojega zavestnega in energijskega polja. Tako s pomočjo bolečih izkustev iz preteklosti uresničujemo polnino zavedanja in radostnejši jutri. Intenziv je v simbolu Zemlje, snovnega telesa in njegovih osnovnih gradnikov (celic) ter božanskih vibracij temeljnih esenc fizičnega sveta. Duh (eterično) in fizično plešeta večni ustvarjalni ples in kaotično spreminjata v skladje in lepoto.

Indoevropska duhovna dediščina ali filozofija življenja je temelj indijski modrosti (džotiš, ajurveda ...), pa tudi življenjskim spoznanjem starih Slovanov in Slovencev ter Tibetancev. Njena filozofija o življenju, smrti in bivanju je mnogo širša od dandanašnjega razumevanja življenjskih zakonitosti snovnega in nesnovnega. Sodobna znanost ji je sicer iz dneva v dan bližja. Človek mora spoznati in razumeti izvorno poreklo in delovanje materialnega in duhovnega, da bi razumel sebe in življenjske dogodivščine. Kakršnekoli že so. Celični spomin pa ohranja tudi kode izvornega in prvobitnega, celovitega in popolnega. Očiščevati in prebujati večne in brezčasne celične zapise pomeni prebujati sebe in oživljati harmonijo ‒ zvok popolnosti. Tečaj je uglašen s simboliko Višnujevega, Šivinega in Šaktinega plesa ter z vibracijami Arkturiusa.

III. SPOZNANJA SEVERNOAMERIŠKIH INDIJANCEV
Alkimija zvoka, čustev in misli, uglaševanje razdvojene ločenosti in razgrajevanje kolektivno nezavednega

Tretja iniciacijska stopnja šamanskega potovanja je intenziv o življenjskih ciklusih, o samozavedanju in trenutnih življenjskih lekcijah. Indijanci so pogumni bojevniki v polju življenja. V zavestnem prepoznavanju se odvija odpuščanje, služenje in prerojevanje. Delavnica je namenjena mojstrstvu uma in čustev, osvobajanju kulturnih in privzgojenih čustveno-miselnih vzorcev, kar je jedro znamenitega »zdravilnega kolesa« (medicine wheel). Tako stopamo vse višje ali širše oz. bližje končnemu cilju (k razsvetljeni kozmični zavesti). Človek se mora nenehno usklajevati z ritmi Univerzuma, to je z Očetom Nebom, in z utripom Matere Zemlje.

Živeti indijanski »Veliki Misterij« pomeni graditi spiralo prijateljstva in ljubezni v spiralnem kačjem ali sončnem plesu, plesati z esenco kreativnega načela, ki jo poraja »večni ogenj ljubezni«. Vzpostavljamo človekovo odgovornost v mozaiku zemeljske evolucije ‒ z zdravljenjem srca in duše. »Štiri strani neba« so odsev trenutnega učenja in različnih življenjskih lekcij, ki so potrebne na poti samouresničenja in zahtevajo prisluškovanje pretanjenim ravnem resničnega, da človek lahko zavedajoče in nemoteno hodi po sveti stezi »zdravilne poti« ter poišče prave odgovore za dogajanje v življenju. »Rdeča pot« življenjskih lekcij Velike Resnice zahteva spoštovanje in druženje vseh življenjskih oblik in situacij v celoto. Tako človek ustvarja svoj lastni sveti krog in zavestno sprejema odgovornost za njegove vsebine oz. za svoje življenje. Pri tem kreira tišino uravnovešenega srca in sledi ritmu bobna, ki zrcali ritmično utripanje Univezuma. Tečaj je z iniciacijo Matere Zemlje, zvezde Severnice in Uranove planetarne energije za predano sprejemanje in spreminjanje.

Razumevanje obeh polov dualnega sveta (moško-ženskih esenc), v katerem živimo, je izrednega pomena na poti razvijanja zavesti in uresničevanja življenjske polnosti. Je nepogrešljivo za razumevanje drug drugega in polnine radosti. Tudi združevanje duha in materije v celostno bit je pomembna življenjska naloga. Semkaj sodi tudi usklajevanje obeh polov ali esenc moško-ženskih načel. Sestaviti je treba na videz nenasprotujoče v nerazdvojeno, v eno. Tukaj in zdaj. Da bi začutili "nasprotni pol" kot del sebe, kot del skupne vseprežemajoče prisotnosti Enega, se moramo najprej poglobiti v različnosti, jih dojeti in združiti. Tudi vsako človeško bitje sestavljata dve polovici: moški in ženski pol, ki si nista nasprotujoča, kot pogosto mislimo, temveč sta le dve različni in dopolnjujoči se polovici sveta dvojnosti, dva različna dela izvornega ali božanskega, če hočete. Spoznajmo torej osnovne različnosti moškega in ženskega čustvovanja, miselnosti, delovanja ..., da bi lažje sprejeli druge, hkrati pa tudi vse svoje dele. Prepustimo se zdravljenju Izvorne življenjske energije. Sledilo bo razumevanje in spontano uravnovešanje ženskega in moškega logosa v sebi.

Svojo ujetost v navideznih nasprotjih moškega in ženskega razrešujemo z univerzalnim sočutjem in brezpogojno ljubeznijo ter strpnim sprejemanjem drugačnosti. Uskladitev obeh esenc v sebi nas postopoma vodi v androginost, to je v uglašeno poenotenje obeh načel, kar nam omogoča tudi večji dotok prane ali življenjske moči ter skokovite transformacijske procese preobrazbe.

Je intenziv o cikličnosti življenja, o uglaševanju navideznih nasprotij in ozaveščanju »kje nas čevelj žuli«: enaka bitnost je v indijanskem sončnem plesu, ki je posvečen spoznavanju trenutnih življenjskih lekcij, na kateri postaji svoje življenjske poti stojimo, pa tudi kaj moramo storiti, da dosežemo cilj (prebujeno samozavedanje kozmične zavesti); arizonski Indijanci Hopijimojstri samospoznanja, govorijo tudi o skupnih planetarnih pogojih in možnostih nas vseh; sonihamo in se borimo tudi s kolektivnimi miselnimi vzorci in skupaj oblikujemo evolucijski tok na Zemlji. Ne dovolimo, da nas vzorci zanesejo, kamor si ne želimo!

 

IV. INDONEZIJSKO IN POLINEZIJSKO DUHOVNO IZROČILO
Transcendiranje življenja in smrti, časa in prostora, dogovori duš ali potovanje skozi portale večnosti

Sodobnik je izgubil zavedanje o lastnem mnogorazsežnostnem bitju in pozabil znanje o meddimenzionalnem potovanju med ravnmi zavesti ali svetovi resničnosti. Pozabil je prisluhniti nevidnemu in komaj zaznavnemu ter duši. Ne zna več poslušati s srcem in notranjim ušesom. Dimenzije nad 3. (fizično) ravnjo je prezrl. Zasmrtje je zatajil. Celo naše misli in čustva so zrcalo teh veličastnih zvočnih valovanj brezmejnega, neskončnega in večnega, ter ostajajo prisotna (kot energijski odtisi) tudi »onstran«. Le njihova zavestna inventura in ubrano sozovčje z zemeljskimi in duhovnimi zakoni nam lahko prineseta mir in radost, obilje in brezmejno ustvarjalnost. Zato je mojstrstvo obvladovanja uma in čustev ‒ v zavednem, pa tudi nezavednem in nadzavednem, odgovor na naše iskanje sreče. V tej modrosti so izjemni mojstri dediči havajske starodavne Huna tradicije. Četrta raven nas tako odpira v mavrico različnosti, v havajsko mavrično pestrost ali k 7. žarkovnim kvalitetam Stvarjenja.

Četrto postajo ali dimenzijo predstavlja intenziv o modrosti indonezijskih zdravilcev, vidcev in vedcevbalijskih »balijanov taksu in tapankan« ter havajskih razsvetljenih modrecev kahun. Odpira nam vrata v modrost tistih, ki trajno žive z Virom ali Bogom. Tečaj povezuje z esencami duš in predniki ‒ družinskimi in planetarnimi, in je pomembna pomoč pri vzpostavljanju kozmične zavesti ali brezpogojne ljubezni duše onkraj časa in prostora. Smo mnogodimenzionalna bitja in tudi našo zavest ali dušo sestavljajo neštete vibracijske kvalitete ali ravni duha. Najti trajno vez z modrostjo duše je nadvse pomembno. Duša je esenca življenja in čista bit, povezovalka z vsemi ravnmi bivanja; izslišati svojo dušo, pomeni živeti v skladu z božanskim planom ali Izvorno življenjsko Inteligenco; duša ve vse, kar moramo ali želimo vedeti, in pozna zemljevid naše usode ali naš življenjski plan; na valovih neslišnih vibracij se bomo zato vračali v Dom duše; indonezijska »sekala in niskala« (to je vidno in nevidno) nas bosta vodila skozi svetove živih in umrlih. Življenje in smrt sta le dve polovici istega, celovitega, enovitega. Sprejeti oboje s hvaležnostjo in brez strahu pomeni resnično in polno živeti. Razumeti in uglašeno zaživeti zakonitosti življenja in smrti pomeni doseči nesmrtnost ali prebujeno zavest, ki transcendira čas in prostor ter fizične zamejitve.

Indonezijska in polinezijska (havajska) modrost usklajevanja sveta dvojnosti v eno teče s pomočjo zavedanja notranjih sovražnikov ali »notranjih saboterjev, to je rušilnih misli in čustev. Zlasti Polinezijci so mojstri zavedajočega iskanja notranjega miru in moči, ki ga vselej povežejo še z neuničljivo in večno zavestjo prednikov. Življenje brez običajne trdnosnovne hrane, pa tudi življenje z vedno manj hrane, pa je dokaz in odmev predanosti Izvornemu ali Božanskemu. V prihodnosti bo morda tudi vse bolj zaželjeno. Tečaj je oplemeniten z iniciacijo ozvezdja Plejad in Lune.

V. UČENOST STARIH MAJEV
Ljubeče oko merilca resnice, mojstrstvo uma in čustev ter odkrivanje spečih sposobnosti galaktične zavesti

To stopnjo šamanskega potovanja skozi ravni zavesti in resničnosti gradi intenziv oživljanja pozabljene galaktične paradigme in galaktične zavesti ‒ bit in cilj naših davnih zemeljskih prednikov, pa tudi današnjih iskalcev smiselnosti življenja. Še zlasti pa so galaktično zavest življenja negovali veliki majevski Mojstri – svečeniki, šamani in preroki »nik vakinel«. Modrost starih Majev nas uči plavati s tokom Inteligence življenja (po ljudsko z »Božanskim Načrtom« ali Božansko Voljo). V našem času velikanskih sprememb naglo razpada vse staro ovirajoče in se gradi nov boljši in bolj ljubeč svet. Razpada vse, kar ni dovolj sočutno in ljubeznivo.

Maji nas poučujejo v iskanju kozmičnega ravnovesja z ritmi vesolja, Zemlje in živih bitij. Skozi spiralno gibanje »kozmične kače« poučujejo ljudi o osnovnih načelih življenjskih danosti, o pulziranju (bio-ritmih) vsega živega, utripanju našega planeta, osončja in celo galaksije. S tem se v zavest človeštva počasi vrača zavedanje, kdo smo, zakaj smo tukaj in kakšno je naše poslanstvo na Zemlji ... Z modrostjo starih Majev pričenjamo »živeti Nebo na Zemlji« ali spiralni kačji ples. Na krilih iskanja esenc lastne biti se tako vračamo v Galaktično Središče vsega obstoječega, v vseprisotno Zavest Logosa, kar je ključ pri uresničevanju razsvetljenja, vstajenja, vnebovzetja … Je tečaj z iniciacijo Venere, Galaktičnega Središča ali Galaktičnega Sonca.

Življenje teče po kozmičnih zakonitostih. Če jih kršimo, imamo težave. Moramo slediti načelom ljubečega srca in brezpogojni ljubezni duše ter univerzalnemu so‑občutenju. Pravzaprav nimamo izbire. Če jim ne sledimo, ustvarimo neravnovesje ali razglašenost, kar problemi v svojem bistvu tudi so. Intenziv je namenjen predvsem poglabljanju v zakonitosti brezpogojne ljubezni duše.

Imeti rad vse kar je, pa tudi sebe, je pogoj za skrivno umetnost privabljanja sreče, vendar ni vedno lahko. Še zlasti, če nam kaj ni po volji ali če česa ne maramo. Od malega so nas namreč tako starši kot vzgojitelji in učitelji učili živeti s tekmovalnostjo in občutkom krivde, kar nas v odrasli dobi močno ovira, saj zaradi tega težko sprejemamo sebe in druge na ljubezniv način. Če ne znamo ljubiti sebe, tudi ne zmoremo dovolj odprto ljubiti druge. Odnosi, ki ne temeljijo na brezpogojni ljubezni duše, so obsojeni na prepire, nerazumevanje, propad ... Ljudje ne vedo, kako bi se vzljubili in se dotaknili lastne božanske biti, če pa svet okoli nas ves čas kaže s prstom na pomanjkljivosti in manke. Vez z ljubeznijo duše nam bo pri tem pomagala. Vendar za nevšečnosti v odnosih niso krivi drugi, temveč mi sami oziroma naša neosveščenost. Odzivamo se po svojih prepričanjih in nevednosti ali pa modro. Kar sejemo, pa tudi žanjemo. Torej: ozavestiti velja, kako najprej vzljubiti sebe, da bomo lahko zares ljubili druge in tudi bili ljubljeni. To raven potovanja predstavlja intenziv o filozofiji starih Majev, majevskih zdravilnih metodah in o njihovih predvidevanjih o času, ki prihaja; intenziv o času izjemnih sprememb in Kozmičnemu Namenu; je tečaj o duhovnih vodilih, kako čim jasneje in lahkotneje plavati s tokom ter kar se da dobro pluti skozi viharje planetarne preobrazbe in spreminjanje zavesti. Tečaj podpira višjeravenska Solarna iniciacija starih Majev … Naj ljubeče oko merilca resnice razkrije skrito in skrivnostno ter omogoči preseganje razdvojene ločenosti od Izvornega, Božanskega, popolnega, celostnega ..., da aktiviramo speče sposobnosti galaktičnega meta človeka.

VI. MODROST STARIH EGIPČANOV IN STARIH GRKOV
Univerzalne zakonitosti bivanja, kode in ključi svetlobno-zvočne geometrije ter iskanje zlatega runa

V Kozmosu je nešteto življenjskih oblik, ki zrcalijo Univerzalno Idejo ali Logos. Prav tako nešteto jih je tudi na Zemlji. Razumeti in sprejeti vse obstoječe pomeni uresničevati kozmični zakon celovitosti in gojiti ljubečo strpnost. Intenziv je namenjen razumevanju svetosti oblik in ključem svetlobno-zvočne geometrije, ki je skozi zgodovino zaposlovala številne kulture in velike mislece. Matematični red simbolizira kozmično-zemeljske zakonitosti. Glasba pa se razkriva tudi v matematičnih razmerjih; zvočna razmerja so kode, ki zdravijo duha in telo. Modri, kot so egipčanski modrec Hermes Trismegistos, mitični Orfej ter grški svečenik in zdravilec Pitagora, so bili največji misleči mistiki. Zaradi svoje modrosti so dosegli nesmrtno slavo, pa tudi spoštovanje ljudi svoje dobe, hkrati pa so si prislužili tudi preganjanje še slepih ali zaslepljenih.

Povezanost in enovitost zvoka in giba (glasbe in plesa) so Grki imenovali muziké. Ta vez je v grški duhovni tradiciji izredno pomembna in tvori temelj prepoznavanja vibracijskega ali zvenečega Univerzuma, čigar del smo tudi sami ‒ vse od subkvantnih svetlobnih ali zvočnih celičnih »suprestrunic« do velikih sestavljenih organizmov, med katere sodi tudi človek, ki mu je dodeljeno, da (po)išče zlato runo ali bistvo življenja – nesmrtno prebujeno zavest izvornega Logosa ali razsvetljeno zavest vsepovezanosti. Da bi mu ta podvig uspel in bi našel harmonijo, srečo, zdravje in obilje, se mora kaliti v najrazličnejših situacijah in odnosih, v vidnih in nevidnih kozmično-zemeljskih razmerjih ter navideznih nasprotjih, ki so del velike sestavljanke. Življenje nam je darovano, da bi presegli ločenost in razdvojenost ter doumeli in zaživeli potešeno celovitost večnivojske zavesti oz. bitja. Kozmična vrata 5. dimenzije odpira Hermesov, Apolonov in Orfejev ključ zvočnih valovanj in nenehnih spreminjanj. Svetlobno-zvočni jezik svete geometrije je stikalo ali dvigalo, ki posvečence dviguje na neslutene ravni bivanja ali pa spušča v občečloveški življenjski ritem ali utrip. Vrata na najvišje ravni duha in bivanja, od koder oblikujemo svojo resničnost, predstavlja neslišni zvok bele svetlobe, ki ga odpirajo ključi duhovne kirurgije.

Stari Egipčani so bili mojstri prepoznavanja življenjskih zakonitosti in gradnikov obstoječega. Zato je bil zanje zvok najpomembnejše vozilo v Misterije harmonične celovitosti, meddimenzionalno vozilo med telesi in dušo ter drugimi svetovi resničnosti, univerzalni ključ svetosti in ustvarjalno orodje ‒ ključ Nebes in Zemlje ter vodnik skozi deželo mrtvih in živih. Takšno je tudi sporočilo svete Knjige mrtvih, ki uči o resničnosti onkraj običajnih misli, čustev in travm linearnega uma. Svetloba zvoka in višjedimenzionalna simbolika sta glavni orodji za uresničevanje sanj.

Egipčanska mitologija in znanost sta skoraj do novega veka ohranili staroveško razsvetljeno modrost o nesmrtni in večni nesnovni duši ter smislu življenjskega potovanja ter nas opominjata na prezrti ali izgubljeni kozmični (duhovni) del zemeljskega bivanja, na težko dosegljivo večplastno zavest ali dušo, na univerzalne in brezčasne zakonitosti bivanja, na ključe svetlobno-zvočne geometrije, na alkimijo ali magijo kozmičnega reda v življenju in smrti. Na alkimijo snovnega in nesnovnega, vidnega in nevidnega, slišnega in neslišnega, večnega in umrljivega … Alkimija se ohranja v simboliki Horusovega očesa in Izidine magije. Podpirajo jo vibracije Oriona.

VII. FILIPINSKA IN BRAZILSKA DUHOVNA DEDIŠČINA
Misteriji kozmične in zvočne kirurgije ter prisluškovanje vsepolni tišini mitične Lemurije

Sedmo iniciacijsko raven šamanskega potovanja odpira intenziv o neslišnem (transcendentalnem) zvoku, ki se postopoma pretvarja v slišni ali fizikalno merljiv zvok. Tečaj temelji na učenju o resonanci, sonihanju ali sozvenenju, pa tudi o disonanci ali razglašenosti oz. neharmoničnosti, ki jo je potrebno prepoznati v sebi in okolju, da bi vzpostavili ravnovesje v življenju in v sebi. Vse tradicije poznajo zvočna orodja, ki pretvarjajo višjedimenzionalne resničnosti ‒ »višje zveneče vibracijske svetove« duha ali duše - v nižje (fizične) dimenzije. Zvočne tehnike in orodja, ki so se ‒ prav zaradi svoje vrednosti ‒ ohranili skozi tisočletja, nas uglašujejo s Kozmično Zavestjo ali Umom. Zato zvočno ustvarjanje pomeni tudi zavedajoče širjenje v Kozmos ter prepoznavanje iluzij v resničnosti. Vesolje je simfonija frekvenc, univerzalno pa se izraža v razmerju svetih števil frekvenčnih valovanj, zvokov, tonov ali ritmov, intervalov in tišine.
 
Zvok je bitnost Stvarjenja, integrirano znanje, hologramska celota, čista zavest enosti, zato nam osveščena zvočna magija pomaga odkrivati tudi odnose med materijo in duhom. Zvok je učinkovita tehnologija za širjenje zavesti. Glasba tako postane alkimija zvoka, ki vpliva na naše misli in čustva, na počutje in zdravje. In zvok ni samo tisto, kar slišimo, pač pa tudi neslišno in neotipljivo. Je zdravilo, lahko pa je tudi strup, če je izbrana napačna frekvenca ali če poslušanmo rušilno glasbo. Naučimo se ga uporabljati kot zdravilo!

Vsebina intenziva se dotika tudi mitičnosti večne legende o legendarni lemurijski civilizaciji izjemnih duhovnih razsežnosti, legendi, ki živi po vsem svetu in ni nikoli povsem potonila v pozabo. Filipinski psihični kirurgi, pa tudi brazilski kirurgi in havajski ka-huna modrijani, se prištevajo med naslednike te skozi vekove prebijajoče se modrosti, ki izhaja iz časa, ko je človek še zmogel (in želel) zavestno presegati svoje zamejitve ter s pomočjo neusahljive zavesti enosti prodirati v etrska mnogodimenzionalna telesa, kot tudi v snovno in v fizično, da bi odstranil moteče, ustvaril ali razgradil, kar je odveč, rušilno ali bolno. Nevidne operacije se odvijajo brez bolečin in brez sledov. Filipinska psihična kirurgija gotovo sodi med staroveške čudeže brez primere, med najtežje doumljivo in najskrivnostnejše, kar zmore človeško bitje , a le v svoji vsepovezanosti in brezpogojni predanosti Izvornemu ali Božanskemu ter večnim kozmičnim zakonitostim. Zato je VII. intenziv tečaj o celoviti predaji Absolutnemu, Popolnemu, nepojmljivemu in neslišnemu, ki odmeva skozi svetove in operira v slušnem polju materije.

Duhovna (kozmično-energijska) operacija medija je svetlobno-zvočna operacija, ki se odvija pod vodstvom kozmično-zemeljskega frekvenčnega valovanja ali Univerzalne Inteligence življenja, po ljudsko pa Mojstrov Učiteljev Univerzuma. Visokofrekvenčne vibracije so zvočno-svetlobni skalpel, ki dvigujejo iz teles in duše, zavednega in nezavednega, tisto, kar ruši ravnovesje, ter presvetljujejo v njih zasidrane moteče informacije ali energijske odtise travm in blokade. Pri tem pa osvetljujejo tudi vzroke težav. Tako napravijo prostor v telesih za svetlo zvenečo podpirajočo energijo. Nevidne operacije sežejo tja, kamor sami ne moremo. Z duhovno operacijo pa iz višjih ravni bitja posredno vplivamo tudi na fizično telo, počutje, razumevanje, ozaveščanje, razvoj zavesti, ter pospešujemo zdravljenje. Zato je kozmično-energijska in zvočna kirurgija obvezni del Veduna duhovne anatomije in kirurgije.

Misteriozno (čeprav povsem naravno) naj bi bilo tisto, kar je običajno fizičnim očem nevidno in nerazumljivo. Prav to je celo pomembnejše od tistega, kar vidimo ali zaznavamo s fizičnimi čutili. Naša »nadčutila« (čutila za nevidno) ali »božansko v nas« pa človeka povezujejo s harmonijo in zakoni vesolja, ki prežemajo vsako našo misel in atom našega bitja ter omogočajo, da zazvenimo s Počelom življenja ‒ »superstrunami« Univerzuma ali Inteligence vesolja. Ko sprejmemo in občutimo tudi nevidni svet vibracij ali zvoka, pričnemo prepoznavati pravo (neiluzorno) resničnost, ki je stara kot Univerzum ali svet sam. Postanemo solastniki in varuhi sozvenečega vesolja in tvorci lastnega zvočnega Univerzuma. Modrost o zvoku nam ponuja kirurško orodje obilja, da zazvenimo s prvobitno in popolno mislijo in obliko Stvarjenja. Ustvarjanje steče popolno. Le povabiti moramo to izjemnost v svoj vsakdan. In napraviti mesto zanjo v svojem zavedanju in bitju.

Med čudeže brezmejnega sodi tudi aboridžinsko meddimenzionalno potovanje in (filipinska) kozmična kirurgija, ki ni nič drugega kot dar 7- oz. 9-dimenzionalne povezane zavesti. Moč celote. Višjedimenzionalni ali višjefrekvenčni zvok 7. ravni ali dimenzije zavesti in resničnosti je sel Univerzalnega Logosa, Kozmične Inteligence ali Boga, če hočete … Je šepetanje Univerzuma (šabd joga), ki ga je mogoče občutiti in izslišati. Prisluškujemo mu tudi v lastnih mislih, vizijah in idejah, v pesmih, vódenem zvoku in gibanju, v ritmih narave in kozmičnih ciklih ... Če se zavedamo ali ne, bivanje od nas zahteva usklajenost z utripanjem vesolja, s kozmičnimi cikli in ritmi Zemlje. Svetlobna abeceda (6. ravni ali dimenzije), ki jo ustvarja višjefrekvenčni zvok 7. dimenzije, je tako orodje manifestacije ali utelešenja »vizij duše« v snovnem svetu. Legende o lemurijski civilizaciji pa pravzaprav ohranjajo spomin in opomin na zvestobo duši ali mnogodimenzionalni zavesti, ki povezuje Vir ali Logos ter človekov fizični in duhovni svet.

VIII. ABORIDŽINSKA IN HAVAJSKA MODROST
Povezovanje s kozmičnim ognjem Galaktičnega Središča, razkrivanje lastne misije ter ustvarjanje s prvobitno silo vesolja

Velike Misterije človekovega šamanskega potovanja zaključujemo z odkrivanjem spečih in neslutenih talentov. Uravnovešeno in prebujeno bitje je izjemen ustvarjalec, ki v sebi prebuja najrazličnejše speče sposobnosti in zavestno dovoljuje, da skozenj ustvarja Univerzalna sila vesolja, uglašena s planetarnimi sanjami, s Kozmično Inteligenco ali Voljo. Razsvetljeni živi skladno z brezpogojno ljubeznijo in univerzalnim sočutjem ter vsemi kozmično-zemeljskimi zakonitostmi: po dogovoru duše ali usode ter življenjskega namena. Uglaševanje in prebujanje kozmičnega ognja Vira ali Galaktičnega Središča razkriva življenjsko poslanstvo ljudi ter omogoča ustvarjanje s prvobitno (še nepopačeno!) kreativno silo vesolja ter omogoča mnogodimenzionalno potovanje skozi različne (vibracijske) svetove. Človek postaja vse boljši medij ali prevodnik Resnice v iluzijo realnosti, umetnik izjemne »domišljije«, zdravilec velike moči ter duhovni učitelj brezmejnega znanja. Mag brez primere, ki sledi popolni predanosti in popolnosti ter ustvarja izjemne dosežke. Človek si je prislužil zaščito Galaktičnega Centra ali Sonca ali moč slovanskega Boga Veduna, ki pozna moč in delovanje zvoka vseh dimenzij obstoja. Intenziv je v znamenju Misterijev Hune, Boga Veduna, Ladje Argo in Kriona.

Naša zavest ne pozna omejitev in nikoli ni povsem izgubila kozmičnega, galaktičnega in zemeljskega zavedanja o vsem ‒ tudi izven časovno-prostorskih danosti. Znanje o čemerkoli in iz kdajkoli lahko ujamejo človekovi nadčutni »radarji« in kozmično-telepatske sposobnosti. V nas tiči kot nemo ali še neodkrito znanje, ki čaka, da se prebudi. Ko širimo zavest, jo prebujamo iz sna (nevednosti). Nemo znanje Univerzuma (spomin na vse) pa nima nikakršnih omejitev, zato se lahko dotaknemo česarkoli kjerkoli in kadarkoli ter »izvemo« karkoli želimo ‒ brez učenja ali videnja. Tako iz preteklosti, sedanjosti, pa tudi iz prihodnosti. Intenziv je namenjen razumevanju in predajanju Kozmični Volji ter prebujanju spečega znanja in sposobnosti v nas.

Osma stopnja šamanskega potovanja je intenziv za povezovanje vseh ravni življenja in zavesti z Virom; je pomoč za doseganje neizkrivljene ali enovite celostnosti; je tečaj z iniciacijo Galaktičnega Sonca v šamanski modrosti aboridžinskih vidcev/vedcev nángarijev 

Tečaj je na temo duhovne enosti oziroma intenziv vračanja v pričetek kreacije (Lalai), v popolnost Prapočela, ki prebuja prvobitnost, dovršenost ali popolnost. Je delavnica namenjena povezovanju z Izvorno življenjsko energijo ali Počelom življenja (aboridžinsko Vundžur) in večno manifestacijo življenjske sile ‒ tako v Univerzumu, kot na Zemlji. Zavestno v svoji duši odprimo meddimenzionalna vrata ali kozmični portal med Univerzumom in snovnim svetom. Modrost avstralskih Aboridžinov nas poučuje, kako živeti sedanji trenutek in večnost (Lalai in »sanjski čas« – dreamtime) hkrati, kako prepoznati, obnavljati in vzdrževati večnost v življenju. Modrost aboridžinskih »nángarijev« pa je tisočletja dedovana modrost zdravilcev, jasnovidcev ter popotnikov v višjedimenzionalne svetove zavesti in resničnosti, modrost uglašenega so‑ustvarjanja z Izvornim in (prvim) kreativnim impulzom vesolja, ki je popolno in še nepopačeno. Aboridžini so mojstri prenašanja Izvorne življenjske energije v vsakodnevno življenje, tudi v zvok in pesem, ki sta učinkovita povezovalca med svetovi. So mojstri v povezovanju z močjo esenc prednikov, še posebej pa z energijami oziroma »bitji Stvarjenja«, imenovanimi »Vandžine«. Zato tečaj plemeniti iniciacija Kreatorja »Baiame« (po kozmičnih zakonih ali »čukurpi«) ter Lalajev ključ Vira ali Izvorne moči. Podpirajo ga medgalaktične vibracije Andromede.

IX. STAROSVETNA SPOZNANJA KELTOV, SLOVANOV IN STAROSLOVENCEV
Svetlobno-zvočna abeceda uresničevanja vizij, želja in blagostanja ter prepoznavanje iluzij v prividni resničnosti

Deveto postajo devetdimenzionalnega potovanja označuje intenziv o modrosti slovanskega in staroslovenskega duhovnega izročila; staroslovansko božanstvo Vedun naj bi navdihovalo in zdravilo z besedo, z zvokom. Pri slovanskih in sibirskih šamanih Vedun predstavlja tistega, ki pozna razsežnosti in modrost zvoka in zmore učinkovito uporabljati zvočno-energijski jezik. Vsebina intenziva se dotika slovanskih (in staroslovenskih) duhovnih korenin in subtilnosti slovanske duše. Govori o kozmično-telepatskem zavedanju in izslišanju različnih kozmičnih frekvenc, ki so jih predniki poimenovali z imeni Bogov. Tema intenziva je živeti tukaj in zdaj ‒ z modrostjo vidca in vedca. Je tečaj o iskanju duhovnih sporočil o smislih življenja in smrti v slovanski kulturni dediščini ter popotovanje z iniciacijo Veduna in Sventovida ali tistega, ki vidi sveto.

S posebnim spoštovanjem in ponosom sem se v letu 2006 lotila oživljanja staroslovanske in slovenske duhovne dediščine. Duhovna dediščina naših davnih prednikov nas poučuje »o svetosti in modrosti praprotovega semena« (beri zvoka), ki »spregovori« tistemu, ki se uglasi z naravo in vsem obstoječim; seme omogoči slišanje in razumevanje ter simbolizira prisluškovanje govorici Univerzuma, pa tudi živalim in bitjem drugih ravni.

Tudi slovanski predniki nas učijo živeti in hoditi z odprtimi očmi, kar se zgodi, ko je ljubeče oko merilo resnice. S svetostjo tenkočutnega zrenja in pozornega poslušanja nas učijo živeti duha v materiji ali dušo v snovnem svetu in sicer z umetnostjo preslikavanja. Popotovanje starih Slovanov simbolizira mitično hojo na sveto kristalno goro in dvigovanje po kozmičnem drevesu in svetovni osi (axis mundi) skozi različne svetove in dimenzije do najvišje (9.) dimenzije zavesti, do Vira, Izvora ali Središča Univerzuma in samega sebe. V deveti dimenziji šaman doseže vrh gore ali cilj življenjskega iskanja. Duhovne vsebine zagovorov, rekov, bajil, zarotitev, molitev, duhovnih formul, praznovanj, pesmi, besed in čarov, pričajo o pozabljenih in prezrtih slovanskih starosvetnostih. Tudi slovanski in slovenski modreci in zdravilci imenovani »baliji« so vedci in vidci ter šamanskega formata. Slovenski »kresniki in vedomci« so pogumni in čudežni potniki skozi dimenzijske svetove. So tisti, ki vedo. Naš sveti krog se izrisuje v »sveti ris«. Mavrica in sveto drevo (ali gora) pa gradita most v onostranstvo in transcendentalno izkustveno zavest, ki vodi v izvorno mesto Počela ali v Dom duše. Staroslovansko božanstvo Vedun, ki naj bi zdravilo z besedo in zvokom, simbolizira tudi vozilo med različnimi resničnostmi.

Staroslovensko duhovno iskanje je dedič staroselske, indoevropske in slovanske staroveške filozofije življenja in brezčasne duhovne modrosti človeštva (nekdaj last vsega človeštva), ki se je s prvinami t.i. ljudske kulture prebila v naš čas kot svojevrstna relikvija izgubljene kozmično-zemeljske etike ter načina bivanja in ustvarjanja. V kulturi minulega stoletja je še mogoče prepoznati tisočletja dedovana spoznanja, nesmrtne nauke in srž iniciacijskih potovanj naših planetarnih prednikov. V njej se zrcali Troedinost ali Sveto Trojstvo zemeljskega – duhovnega – kozmičnega, ki nakazuje življenjski stil osveščenega popotnika oz. večno iskanje vsepovezane mnogodimenzionalne (od 9 do 12 ravni) zavesti ‒ osrediščeno kozmično-zemeljsko misijo bivanja.

Kelto-ilirsko izročilo je izšlo iz indoevropske duhovne dediščine in še starejše staroselske kulture današnjega evropskega prostora. Stoletja dedovana kultura je vse do našega časa ohranila občutljivost za zemeljsko in kozmično, še zlasti v mitih in legendah, v zvočnem jeziku in ritmih, ter nam v bogati ljudski simboliki prenesla sporočila prednikov, ki so že pred tisočletji iskali in raziskovali iste vrednote kot mi danes ‒ univerzalno, arhetipsko, človeško, prvobitno, skladje ali popolnost, časovno pogojeno in brezčasno: sporočila sočutne kozmične zavesti in ljubezni. Prav je, da na koncu devetdimenzionalnega popotovanja duhovnega bojevnika (kar ste tudi vi) ali šamana prisluhnemo svoji lastni duhovni tradiciji in se zavemo, da so zakonitosti življenja pravzaprav povsod enake, čeprav so v vsaki kulturi oslikane s sebi lastno pestro simboliko in imeni, ter odkrijemo v sebi »sveti gral« ali razsvetljeno povezanost vseh ravni (dimenzij) bitja in bivanja. Ključ narave in obilja predstavlja sončno oko Boga Belina in sveti krog.

Naše oživljanje tako ohranjenih kot izgubljenih staro-slovenskih (slovanskih) obredovanj, nam omogoča podoživeti veličastno duhovno izkušnjo naših prednikov, ki nam odstira bližnjico na vrh svete gore, piramide, »nebeške lestve«, na vrh svetega drevesa z zlatimi jabolki ali nadvse vrednimi sadovi oz. pot do cilja hrepeneče duše v fizičnem svetu. Vabljeni ste na odkrivanje in praznovanje prezrtega, ki odgovarja na vprašanja, kdo smo in čemu smo, predvsem pa kako harmonično so‑bivati. Ključ kozmičnih vrat iz ali na 9. raven zavesti je troedini ključ Galaktičnega Središča (naše galaksije Mlečne ceste) ali Izvornega.

 

 

Ansambel v obredju ognja (otok Rutnjak, iŽ, 2009)

o straneh / Katedra Veduna © 2008-2009