logo_Veduna
  O katedri VEDUNA
  Predstavitev katedre
Dr. Mira Omerzel - Mirit
Življenje brez običajne hrane (pranojedstvo)
Razmišljanja
 
Dejavnosti katedre
  Delavnice in tečaji
Program / Termini
Izkustva tečajnikov

Novosti
Aktualni dogodki
Minuli dogodki (Facebook)

  Knjige in zgoščenke
  Knjige
Zgoščenke
Naročila

  Donacije
  Nagovor
Anketa
Donatorstvo
Obrazec (MS Word)
Obrazec (PDF)


  Ansambel Vedun
  Predstavitev
Ustvarjalna izkaznica
Nosilci zvoka
   Dve novi zgoščenki

  Nega glasu in
naravno petje
  Predstavitev
Mojka Žagar
Vtisi udeležencev

Intenzivi
  Informacije
in prijave
040/ 438-312
Tadeja Faganelj
po 16.00 uri
    oz.
v nujnem primeru
040/ 870-155
Mojka Žagar
do 11.00 ure


 

  Kdaj in kje
Vsako tretjo soboto v mesecu (razen julija, avgusta in septembra) od 17.00 do 21.30 v BIC, Ižanska 10, Ljubljana.

 

 

Zaradi omejenega števila udeležencev prosimo, da
se prijavite najkasneje do srede pred intenzivom.
V primeru odpovedi udeležbe vas prosimo,
da nas o tem pravočasno obvestite, da lahko vaše mesto ponudimo drugim.

Dostop je označen. S seboj obvezno prinesite copate, podloge in odeje za sedenje ali ležanje, očiščene kristale za delo (kamena strela, roza kvarc ali ametist) in majhno daritev - cvet, sadež.

 

Kozmične iniciacije
Maraton prosvetljenja
Veduna Kozmična resonanca
Transcendenca zavesti in zvoka
 
 
     
 
DEVET DIMENZIJ (2009/2010)

Obredovanja (in intenzivi šole za duhovni razvoj Veduna) ali Veliki Misteriji kirurgije zvoka z orodji šamansko obrednih izročil različnih tradicij preteklosti našega planeta ponujajo uvide in možnosti za razvozlavanje smisla življenja in vsakodnevnih zagat s kirurgijo zvoka. V sebi nosijo zavedanje naših prednikov o preseganju lastnih zamejitev, težav, neharmoničnosti, nesrečnosti v odnosih, bolezni in siromaštva različnih oblik.

 

Mladi šaman z bobnom v prazgodovinski opravi v centru Azije (Tuva, 2008)


Nenehno smo na potovanju preobrazbe. V življenju se pravzaprav ves čas učimo šamanskih tehnik prepoznavanja, urejanja in vzpostavljanja ravnovesja ali reda v kaosu. Ko človek razume, sprejme in predano zaživi zemeljsko in kozmično (telesno in duhovno), v sebi lahko uresniči modrega šamana ali modreca, ki vé in zmore potovati skozi čas in prostor, pa tudi onkraj, v mnogorazsežnostne svetove ali dimenzije, kozmične, zemeljske in lastne razsežnosti.


Vibracijski darovi uglaševanja s kozmičnimi ritmi in frekvencami, ki so jim različne tradicije nadele sebi všečna in povedna imena Bogov, demonov, vil ali angelov, so planetarni ali elementarni slišni in neslišni zvoki oz. frekvenčna valovanja ali »bitja«. Svetlobno zvočni jezik dimenzij nad tretjo povezuje z različnimi ravnmi bivanja in z ravnmi lastnega večnivojskega bitja ter krepi devet temeljnih človekovih duhovnih in telesnih moči, ki so ključ Velikih Misterijev. Vsak obred ali intenzivno delo na ozaveščanju ali odpiranju človekove večdimenzionalne biti je namenjen vzpostavljanju sozvočja ali harmonije osnovnih in znova prebujajočih se prezrtih ali spečih sposobnosti in zmožnosti.
 
     a) CIKEL DEVETIH INTENZIVOV
Iniciacijska pot 9.ravni ali moči preobrazbe
Drugi krog (Intenzivi sreče in obilja)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) O intenzivih

c) Nekaj tematik predavanj in intenzivov


a) Devet iniciacijskih poti ali moči preobrazbe

 

Mirin nasmeh ob kozmičnih zvokih himalajske sklede (Solsticijski obred, Ljubljana, junij 2009)I. (Prva dimenzija)
Prazgodovinska evropska in indijanska modrost maternice Zemlje ali prebujanje in osrediščanje samega sebe

Prazgodovinska modrost na evropskih tleh je mnogo modrejša in pomembnejša, kot želimo priznati. Je ogledalo staroveških subtilnih zaznav o bivanju in iskanju celovitosti bivanja ali enovite zavesti. Prazgodovinsko šamansko potovanje se pričenja v zemeljskih votlinah ali v maternici Zemlje; v globinah človeške zavesti ali podzavesti, v katerih se zrcali kozmično zemeljska večnost, brezmejnost in nezamejenost človeških sposobnosti in zmožnosti. Ko se človek zavestno poda na pot modrecev in šamanov, se mora najprej povezati z Zemljo. To zavedanje so najdlje v naš čas ohranila indijanska plemena. Tečaj je v znamenju tri-glavega zmajevega (ali medvedjega) ključa.

II. (Druga dimenzija)
Indoevropska dediščina, temeljni gradniki snovnega in celični spomin

Indoevropska dediščina je temelj modrosti starih Slovanov in Slovencev ter Tibetancev. Njena filozofija o življenju, smrti in bivanju je mnogo širša od dandanašnjega razumevanja življenjskih zakonitosti snovnega in nesnovnega. Sodobna znanost ji je iz dneva v dan bližja. Človek mora spoznati in razumeti poreklo in delovanje materialnega in duhovnega, da bi razumel sebe in življenjske dogodivščine, kakršnekoli že so. Celični spomin ohranja kode izvornega in prvobitnega. Očistiti in prebuditi večne in brezčasne celične zapise pomeni prebujati tudi sebe in oživljati harmonijo popolnosti. Tečaj je uglašen s simboliko Višnujevega in Šivinega plesa.

III. (Tretja dimenzija)
Grške legende, muziké, iskanje zlatega runa in kozmično zemeljske harmonije v odnosih

Povezanost in enovitost zvoka in giba, grško imenovano muziké, je v grški duhovni tradiciji izredno pomembna in tvori temelj prepoznavanja zvenečega Univerzuma, katerega del smo tudi sami - od subkvantnih »suprestrun« do velikih organizmov obstoječega, to je tudi človeka, ki mu je dodeljeno, da (po)išče zlato runo ali bistvo življenja – nesmrtno prebujeno zavest izvornega Logosa ali zavest vsepovezane enosti. Da bi mu ta podvig uspel in bi našel harmonijo, srečo, zdravje in obilje, se mora kaliti v odnosih, v navideznih nasprotjih, ki so del velike sestavljanke. Življenje nam je darovano, da bi presegli ločenost in razdvojenost ter doumeli in zaživeli potešeno celovitost večnivojske zavesti ali bitja. Kozmična vrata odpira Apolonov in Orfejev ključ sprememb.

IV. (Četrta dimenzija)
Egipčanska modrost nesmrtnosti duše, dogovori in potovanje duš

Egipčanska mitologija in znanost sta skoraj do novega veka ohranili staroveško prebujeno modrost o nesmrtni in večni nesnovni duši in smislu življenjskega potovanja. Egipčanska mitologija nas opominja na prezrti ali izgubljeni kozmični (duhovni) del zemeljskega bivanja, na neoprijemljivo zavest ali dušo, na univerzalne zakonitosti bivanja in alkimijo ali magijo življenja in smrti. Na alkimijo snovnega in nesnovnega, vidnega in nevidnega, slišnega in neslišnega, večnega in umrljivega….Alkimija se odvija v simboliki Horusovega očesa.

V. (Peta dimenzija)
Kelto-ilirska duhovna dediščina, iskanje svetega grala ali razsvetljene, sočutne, univerzalne ljubezni

Kelto-ilirsko izročilo je izšlo iz indoevropske duhovne dediščine in še starejše staroselske kulture današnjega evropskega prostora. Dedovana kultura je vse do našega časa ohranila občutljivost za zemeljsko in kozmično, tako v mitu in legendah, v zvočnem jeziku in ritmih… ter nam v bogati simboliki prenesla sporočila prednikov, ki so že pred tisočletji iskali in raziskovali univerzalno, arhetipsko, človeško, prvobitno, skladje ali popolnost, časovno pogojeno in brezčasno: sporočila sočutne kozmične zavesti ali ljubezni. Prav je, da jim ponovno prisluhnemo in poiščemo v sebi »sveti gral« ali razsvetljeno povezanost vseh ravni (dimenzij) bitja in bivanja. Ključ je sončno oko, Boga Belina.

VI. (Šesta dimenzija)
Polinezijsko oziroma havajsko huna mojstrstvo uma in čustev, arhetipsko nezavedno in večno prisotno nemo znanje Univerzuma

Sodobnik je izgubil zavedanje o lastnem mnogodimenzionalnem bitju in pozabil znanje o meddimenzionalnem potovanju med ravnmi zavesti ali svetovi. Pozabil je prisluškovati nevidnemu. Ne zna več poslušati s srcem in notranjim ušesom. Dimenzije nad fizično (ali nad 3. ravnjo) je prezrl. Naše misli in čustva so zrcalo teh veličastnih zvočnih valovanj brezmejnega, neskončnega, večnega. Le ubrana uglašenost z njimi nam prinaša mir in radost, obilje in nezamejeno ustvarjalnost. Zato je mojstrstvo obvladovanja uma in čustev odgovor na naša iskanja sreče. V tem so izjemni mojstri dediči havajske starodavne Huna tradicije. Šesta raven nas odpira v havajsko mavrično pestrost ali 7. žarkovnim kvalitetam Stvarjenja.

VII. (Sedma dimenzija)
Aboridžinsko meddimenzionalno potovanje in filipinska kozmična kirurgija – milost lemurijskih legend in zvočni jezik večnosti

Čudež brezmejnega je tudi (aboridžinsko) meddimenzionalno potovanje in (filipinska) kozmična kirurgija. Višjedimenzionalni ali višjefrekvenčni zvok 7. ravni ali dimenzije zavesti in naše resničnosti je sel univerzalnega Logosa, kozmične Inteligence ali Boga, če hočete… Šepetanje Univerzuma, ki ga je mogoče izslišati. Prisluškujemo mu tudi v lastnih mislih, vizijah in idejah, v pesmih in gibanju, v ritmih narave in kozmičnih ciklih. Če se zavedamo ali ne, bivanje od nas zahteva usklajenost z utripom vesolja, kozmičnimi cikli in ritmi in Zemlje. Svetlobna abeceda (6. ravni), ki jo ustvarja višjefrekvenčni zvok 7. dimenzije, je orodje manifestacije ali utelešenja »vizij duše«. Legenda o lemurijski civilizaciji pravzaprav ohranja spomin in opomin na zvestobo duši ali mnogodimenzionalni zavesti, ki povezuje Vir ali Logos in fizični svet. Svetlobno - zvočni jezik svete geometrije je stikalo ali dvigalo, ki se dviguje na neslutene ravni bivanja ali spušča v občečloveški življenjski ritem ali utrip. Vrata na najvišje ravni bivanja nam odpira Lalajev ključ.

VIII. (Osma dimenzija)
Sibirsko (hakasijsko-tuvansko) šamansko meddimenzionalno harmoniziranje ali dihánje Neba skozi zavesti, ravni bitja in bivanja

Staroslovanska duhovna dediščina je izjemno pričevalno ogledalo starosvetne modrosti, staroveške in celo prazgodovinske, zrcalo kozmično zemeljske etike in estetike. Starosibirski modreci so prisluškovali dihánju Neba ali podobno kot stari Maji Centru galaksije ter iskali lastno osrediščenost. Vse predolgo prezrta slovanska dediščina še vedno pomni univerzalno bit človeškega obstoja in iskanja, zakone, načine in namen povezovanja z vsemi življenjskimi oblikami na Zemlji in v Kozmosu ter smisel mnogodimenzionalnega sozvenenja. T.i. 8. dimenzija je sel ali prenašalec Izvorne Ideje ali Logosa v frekvenčno (zvočno – svetlobno – materialno) valovanje bivanja. Ta raven resničnosti pripada nepredstavljivemu, »božanskemu«, Velikemu Misteriju, prvobitni ideji ali »načrtu« življenja in bivanja. Dotikamo se je v lastnem centru ali v središču srca in duše (zavesti). Ključ sta ljubezen in tišina uma v povezavi z dihánjem »odprtega Neba« ali Vira.

IX. (Deveta dimenzija)
Slovanska in slovenska duhovna modrost, iniciacijska pot in Troedinost Stvarjenja; zaključno »obredno« povezovanje vseh 9. ravni človekove zavesti in zavedanja

Staroslovensko duhovno iskanje je dedič staroselske, indoevropske in slovanske staroveške filozofije življenja in brezčasne vsepovezane duhovne modrosti, ki se je s prvinami t.i. ljudske kulture prebila v naš čas kot svojevrstna relikvija kozmično zemeljske etike in načina bivanja ter ustvarjanja. V njej je mogoče prepoznati tisočletja dedovana spoznanja, nesmrtne nauke in srž iniciacijskih potovanj naših planetarnih prednikov. V njej se zrcali troedinost ali Sveto trojstvo zemeljskega – duhovnega – kozmičnega. In nakazuje življenjski stil ozaveščenega popotnika oz.iskanja in vzpostavljanja prebujene vsepovezane mnogodimenzionalne (vsaj 9 – ali celo 12 ravni) zavesti - osrediščeno kozmično zemeljsko misijo bivanja. Naše oživljanje tako ohranjenih kot izgubljenih staro-slovenskih (slovanskih) obredovanj, nam omogoča podoživeti veličastno izkušnjo naših prednikov, ki nam odstira bližnjico na vrh svete gore, piramide, »nebeške lestve«, na vrh svetega drevesa z zlatimi jabolki ali pot do cilja potujoče duše v utelešenju. Vabljeni ste na odkrivanje in praznovanje prezrtega, ki odstira smernice življenjskih iskanj ter odgovarja na vprašanja, kdo smo, čemu smo in kako harmonično bivati. Ključ kozmičnih vrat iz ali na 9. raven je troedini ključ galaktičnega središča ali Izvornega.

 

Ansambel v obredju ognja (otok Rutnjak, iŽ, 2009)b) O intenzivih

Dne 24. novembra 2006 se je v zgodovini duhovne evolucije človeštva pričelo novo obdobje. Po izjemno natančnih predvidevanjih in prerokbah starih Majev - tako za preteklost in najverjetneje tudi za prihodnost - se je na ta dan pričela vsidravati v zavest ljudi t.i. »galaktična zavest«. Če hočemo ali nočemo širimo svoje zamejitve in zaznave preko osebnih in planetarnih meja v galaktično brezmejnost. Naš duh je vse bolj sposoben zaznavati življenje, utrip in sporočila vsepovezanosti (celovite enosti) Univerzuma. In vse bolj smo iščoči po duhovnih tradicijah ljudstev sveta.

Cikli intenzivov, ki so zasnovani na modrosti naših prednikov in nosijo naslov »Živeti nebo ali Kozmos na zemlji« ter »Šamansko obredno potovanje v center galaksije, zemlje in sebe «, so cikli poglobljenih delavnic na življenjske teme, ki nas vse zadevajo: na teme, kot so iskanje harmonije, obilja, zdravja in ljubečih odnosov (s partnerji, otroci, starši, sodelavci…), iskanje smisla življenjskih preizkušenj in bivanja na zemlji, iskanje stika z duhom in dušo, na teme, kot so integracija duhovnega v materialnem svetu, paralelni in višjedimenzionalni svetovi ter svet mrtvih, duhovna rast in cilj življenja, prosvetljenje in vračanje v Dom duše oz. našega lastnega izvora, zemeljsko in božansko, razvoj Kristusove ali Budine zavesti ali brezpogojne ljubezni duše v sebi, razvijanje kozmične in galaktične zavesti in vračanje v izvor kreacije, zavedanje, »kdo smo«, »čemu« in v čem je smisel življenja, povezovanje nasprotij v celovitost, preobrazba nasprotij dualnega sveta v celovitoenost … Poenostavljeno bi lahko tudi rekli, da z intenzivi uresničujemo samospoznajo in »mojstrstvo uma ter čustev« - vse dokler naštetega povsem ne razumemo in obvladujemo. Dokler se ne zavemo, kakšno igro torej igramo.

 

Zvok šamanskih bobnov vodi v transcendentalno izkušnjo zavesti (Sibirija, 2008)


Naročeno mi je bilo, da oživim modrosti starodavnih Velikih Misterijev, ki vsebujejo vodila in modrost uresničevanja kozmične ali galaktične zavesti, katere uresničitev je cilj tudi vseh ostalih skrivnih znanj naravnih ljudstev sveta, ki bivajo usklajeno z univerzalnimi zakonitostmi in ritmi Univerzuma, to je z osnovnimi načeli življenja, Izvorom (izvirnim namenom) samim.

Naše glavno »kirurško orodje« so vibracije svetlobe, energije in zvoka ali Milost Izvora (Mojstri). Zvok je (po Pitagori) duša Univerzuma. Lahko je slišni ali neslišni, slednji pa notranji ali transcendentalni. Svetloba in zvok različnih frekvenc in vibracij ali ravni resničnosti sta meddimenzionalno okno v svetove »onkraj«, v bit stvarjenja in našo lastno dušo, um in čustveno telo. Vibracije, ki jih imenujem Mojstri Učitelji Univerzuma, nam (kanalizirano) podeljujejo darove, podporo in zdravljenje duše.

Cikel predvidenih intenzivov je za pogumne, ki želijo zavedajoče potovati skozi spremembe, za tiste, ki razumejo, da je duhovni razvoj temeljni smisel življenja, ki vodi človeka do življenjskega cilja, to je do prebuditve v popolno zavedanje (v prebujenje ali kozmično zavest) ali v vsepovezano celostno (9 dimenzionalno) zavest enosti; je za tiste, ki želijo plavati s tokom ali ritmi Univerzumaza tiste, ki že slutijo in vedo, kaj iščejo.

Prisrčno vabljeni na praznovanje vračanja tradicij ljudstva sveta z glasbili ljudstev sveta in z medijskim posredovanjem darov iz Kozmosa. (opomba: v programu je ta odstavek poudarjen)

Možno se je sicer udeležiti le prvih posameznih intenzivov, vendar je cikel 9. intenzivov sestavljen tako, da tvori celoto. Namenjeni so razvoju zavesti in ozaveščanju. Logična posledica razumevanja zakonitosti življenja in samouresničevanja je proces samozdravljenja. Dvigovanje nad 7.ravnjo se priporoča le tistim, ki so opravili tudi predhodne tečaje.
c) Nekaj tematik predavanj in možnih intenzivov

Iz cikla Brezpogojna ljubezen duše

z meditacijami, sproščanji, duhovnim samozdravljenjem in razvijanjem zavesti s kanaliziranjem izvorne življenjske energije v stiku s Kozmično Inteligenco, zvokom in Mojstri:

● »Nove duhovne možnosti po prerokbah različnih tradicij sveta za čas, ki ga živimo in o življenju na prani po indijansko«
● »Kozmična telepatija in kozmična zavest ali ljubezen duše – izziv in zdravilo prihodnosti«
● »Medicina duha, kozmična telepatija in psihična kirurgija – čudež nove dobe«
● »Pranojedstvo v svetovnih duhovnih tradicijah – izziv ali nevarnost?«
● »Vračanje pozabljenih duhovnih modrosti ljudstev sveta: srednjeameriških Majev, avstralskih Aboridžinov, indonezijskih Balijanov, severnoameriških Indijancev Hopi, starih Slovanov …«
● »Živeti nebo ali Kozmos na zemlji«
● »Pranojedstvo in darovi z zvezd«
● »Medicina telesa in medicina duha«
● »Kozmične iniciacije – milost časa, ki ga živimo«
● »Spreminjanje miselno-čustvenih vzorcev – temelj samozavedanja, samouresničevanja in samozdravljenja«
● »Stik z izvorno vitalno kozmično energijo za samozdravljenje in samouresničenje«
● »Neslišna zvočna kozmična resonanca – starodavna modrost za stik z božansko izvorno frekvenco/energijo«
● »Živali – naši bližnji terapevti«
● »Vstajenje, vnebovzetje, prebujenje, prosvetljenje – izzivi, nuja in danost nove dobe«
● »Razumeti drug drugega in dualnost moško-ženskega principa na poti v enost«
● »Osvobajanje družinskih čustveno-miselnih vzorcev iz naše zavesti«

 

Sodobno obredovanje (otok Rutnjak, Iž, 2009)
o straneh / Katedra Veduna © 2008-2009